Effektivisering av genotypeprosedyrene gir resultater

Nå når første kvigene som ble genotypet begynner å kalve vil avkastningen vise seg gjennom sikrere avlsverdier for avkommene.

Antall kundeinitierte GS-prøver som fikk resultater i 2018 og 2019 var i underkant av 13 000 per år, med en liten økning fra 2018 til 2019. I 2020 er det fram til og med oktober levert omtrent 17 800 resultater på GS-prøver bestilt av produsenter.

Les hele artikkelen til Cecilie Ø. Svihus og Hanna R. Storlien fra Buskap 8/2020