Avvikle eller utvikle

Leveransen per ku har økt fra 5 800 liter til 9 000 liter på 8 år. I den samme perioden er fjøset bygd om fra båsfjøs til løsdrift med mjølkerobot.

Gjennom flere samtaler med ­rådgiver og Innovasjon Norge gikk brukerparet gjennom hvilke mulig­heter som kunne finnes for ei framtid som moderne mjølke­produsenter med mjølkerobot, og samtidig knytte til seg arbeidskraft som kunne gi frihet. Fremtids­bildet ble tegnet, der­etter var det å finne alle brikkene som måtte til. NLR ble utfordret på å tegne utkast til drømme­fjøset ut fra de ideer brukerparet hadde. Tine satte opp ØRT og påfølgende driftsplan og arbeidet med å designe framtidskyr. «Robotkyr» ble lagt inn i avlsplanlegginga. Felleskjøpet og Fjøssystemer ble kontaktet hvorav begge kom med sine løsninger og tilbud, og ikke minst ble dyrevelferd prioritert høgt under planlegging av fjøset. I tillegg måtte byggekostnadene være til å leve med i fremtida.

Les hele reportasjen fra Buskap nr. 1 i 2021