Nyhetsarkiv

Mener svaret på siste klimarapport fra IPCC er økt svensk matproduksjon

Rasmus Lang-Ree Mener svaret på siste klimarapport fra IPCC er økt svensk matproduksjon Mange har tolket den siste klimarapporten fra IPCC som spesielt har sett…

Osteproduksjon gir stor verdiskaping

Rasmus Lang-Ree Osteproduksjon gir stor verdiskaping Les om Grøndalen gård som har valgt å være små i antall kyr, men som får til stor verdiskaping med produksj…

Spår 45 prosent økning i melkeproduksjonen fram til 2040

Rasmus Lang-Ree Spår 45 prosent økning i melkeproduksjonen fram til 2040 IFCN mener meieriprodukter vil klare seg bra i konkurransen med alternativene til melk,…

Ombygging fra bås til løsdrift

Rasmus Lang-Ree Ombygging fra bås til løsdrift Med midler fra Fylkesmannen i Agder skal det bli større fart i ombyggingen fra båsfjøs til løsdrift. Buskap har b…

Avtale betyr 1 million storfe fra Sør-Amerika til EU

Rasmus Lang-Ree Avtale betyr 1 million storfe fra Sør-Amerika til EU Irske AgriLand melder at Mercosuravtalen får store konsekvenser både for klima og irske sto…

Spre kuvettreglene

Rasmus Lang-Ree Spre kuvettreglene Mange som ferdes i naturen vet lite om hvordan de skal opptre når de møter beitende dyr. Spre kuvettreglene på sosiale medier…

Krav til klauvhelsestatus ved livdyromsetning

Rasmus Lang-Ree Krav til klauvhelsestatus ved livdyromsetning Les mer om kravene til klauvhelsestatus, se atlas som viser bilder av aktuelle klauvsjukdommer og …

Effektiv drift og lave kostnader gir overskudd

Rasmus Lang-Ree Effektiv drift og lave kostnader gir overskudd Brødrene Herman og Arne Oerlemans flyttet fra Nederland i 1992 og driver et melkebruk i Horsens m…

Uetisk å ikke ta i bruk GMO?

Rasmus Lang-Ree Uetisk å ikke ta i bruk GMO? Et stort flertall i Etisk Råd i Danmark mener det vil være uetisk å ikke ta i bruk genmodifiserte planter for å møt…

Ikke glem smitterisiko ved utenlandsreiser

Rasmus Lang-Ree Ikke glem smitterisiko ved utenlandsreiser Hvis du skal på reise til utlandet i sommer så husk risikoen for å få med seg smittestoffer hjem. Les…

Beiter viktig for å binde karbon

Rasmus Lang-Ree Beiter viktig for å binde karbon Ann-Helen Meyer Von Bremen skriver i en artikkel i Husdjur at beiter kan binde så mye karbon at det kompenserer…

Alle har plikt til å varsle

Rasmus Lang-Ree Alle har plikt til å varsle Alle har plikt til å varsle ved mistanke om at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø…