Ni fakta om norsk landbruk

Vet du hvor mye kjøtt vi spiser i dag sammenlignet med 1988 eller hvor mye mer melk vi drakk for 30 år siden?

Hvis du ikke vet det, men ønsker å vite finner su svaret her pluss 7 andre fakta om norsk landbruk som Nibio har publisert