Enormt antibiotikaforbruk til dyr i USA

Antibiotikaforbruket til husdyr i USA er fem ganger høyere enn i Storbritannia. Forbruket i Storbritannia er ti ganger høyere enn i Norge.

Utmeldingen av EU vil endre handelsmønstret for Storbritannia og det ventes at matvareimporten fra USA vil øke. Dette er bakgrunnen for at Alliance for save our antibiotics har fått utarbeidet rapporten Farm antibiotics use in United States - A threat to UK standards?

Konklusjonen i rapporten er at totalt antibiotiakforbruk til matproduserende dyr i USA er fem ganger høyere enn i Storbritannia. Til storfe er forbruket 8 - 9 ganger høyere i USA, mens forbruket i svineproduksjonen er dobbelt så høyt som i Storbritannia. Forbruket i Storbritannia ligger under gjennomsnittet for Europa. Forbruket i USA er imidlertid 2,6 ganger høyere enn gjennomsnittet i Europa.

Fra EVSA-rapporten for 2017 vet vi at mens forbruket i Storbritannia av antibiotika til matproduserende dyr lå på 32,5 mg pr. PCU (populasjonsenhet eller biomasseenhet). I Norge var forbruket 3,1 mg/PCU.

Rapporten peker på at strengere lovgiving i EU for rutinemessig bruk av antibiotika - inkludert forebyggende behandling - fra 2022 vil redusere forbruket i husdyrproduksjonen. I USA falt forbruket av antibiotika med 40 prosent fra 2013 til 2017 som et resultat av en utfasing av antibiotika som vekstfremmer, men data for 2018 viser en økning på 9 prosent. 

Les hele rapporten