X og Y er framtida

Planen er bruk av kjønnsseparert x- og y-sæd på to tredjedeler av besetningen.

Jon Fjeldet i Gausdal forteller at han begynte å bruke kjønnsseparert sæd før REDX ble lansert. Erfaringen med REDX er at resultatene har blitt mye bedre etter at spermieantallet pr. dose ble fordoblet. Planen er å bruke REDX på den beste tredjedelen av besetningen og Y-sæd av kjøttfe (Charolais eller Limousin på kyrne og Angus på kvigene) på dårligste tredjedel. På de mellomgode vil det bli brukt vanlig NRF-sæd. Alle kvige­kalver vil bli GS-testet for å finne ut hvilke ­kviger det skal brukes REDX på. Jon har konsekvent brukt REDX både på kviger med høy avlsverdi og på gode kyr. Resultatene har vært brukbare både på kviger og kyr, men Jon understreker at det er viktig med en tydelig og god brunst når det brukes kjønns­separert sæd.

Les hele reportasjen i Buskap nr. 6