Byttet jobb i voksen alder

Ikke ta det som en selvfølge at ingen vil bli mjølkebonde. ­Framtidsbonden kan dukke opp der du minst aner det …

Les reportasjen om Inga Olsen i Buskap nr. 6