Ulike beitemetoder

Vellykket beiting krever god planlegging og gjennomføring. Det aller viktigste er kanskje å starte beitesesongen tidlig nok.

Før man setter i gang med beiting må man gjøre seg opp en mening om hvordan man vil styre kyrnes bruk av det. Man har i utgangspunktet tre hovedvarianter av beitesystemer: kontinuerlig beiting, skiftebeiting og stripebeiting.

Få råd om beiting i artikkel i Buskap nr. 4 i 2020