EU har et dyrevelferdsproblem

Mange dyr er utsatt for store lidelser under transport.

Matråd ved den norske EU-delegasjonen i Brûssel, Stein Ivar Ormsettrø, rapporterer at det foregår en omfattende transport av levende dyr i EU og fra EU til tredjeland. Dyrene sendes til steder hvor de kan slaktes til en lavere kostnad, eller selges for oppfôring i et område hvor de gir større inntekter. Driftsopplegget fører til unødig lidelse hos svært mange dyr.

Europaparlamentet har oppnevnt en egen komité som skal undersøke forholdene nærmere. Det er behov for omfattende regelverksendringer, og et skifte til handel med kjøtt, skrotter og genetisk materiale i stedet for levende dyr.

Les hele saken på regjeringen.no