Nyhetsarkiv

Dette får bonden for melka

Rasmus Lang-Ree Melkeprisen i Europa i mars på samme nivå som siste 12 måneder. Foto: Rasmus Lang-Ree LTO i Nederland i samarbeid med EDF (European Dairy Farmer…

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Rasmus Lang-Ree Her kommer en oversikt over de mest brukte NRF-oksene siste året (fra mai 2018 og ut april 2019). 11898 Engan som er mest brukte NRF-okse siste …

Test av skraperoboter

Rasmus Lang-Ree Går du med planer om å investere i skraperobot? Da bør du lese den FarmTest av skraperoboter fra Seges i Danmark. Seges har nylig offentliggjort…

Viktig å forebygge klauvproblemer hos kvigene

Rasmus Lang-Ree Kalver kan smittes med digital dermatitt allerede når de er 14 dager gamle. Kvigekalver som smittes med digital dermatitt har lavere drektighets…

NRF viktig for en av verdens største øko-melkprodusenter

Rasmus Lang-Ree Natural Prairie Dairy er et familieeid melkeforetak i Texas i USA med 14 900 melkekyr og et jordbruksareal på 210 000 dekar og de kjører et trer…

Lyktes med flerårig raigras i gammel eng

Rasmus Lang-Ree Gustav Orheim i Nordfjord har brukt Underhaug direktesåmaskin og klart å få etablert flerårig raigras i gammel eng. Siden deler av arealene på g…

Aktuelt om rug som beiteplante

Rasmus Lang-Ree Rug kan gi tilfredsstillende kvalitet på beitet til langt ut i beitesesongen. I Buskap nr. 3 kan du lese flere artikler om rug. Nibio/Norsk Land…

Tilveksten de første 56 dagene er avgjørende for kvigas kjønnsmodning

Rasmus Lang-Ree Energiforsyningen de første 56 dagene er kritisk for når kjønnsmodningen settes i gang. Specialkonsulent i Seges Søs Ancker skriver på www.landb…

Lysets betydning for kjønnsmodning hos kviger

Rasmus Lang-Ree Vekslingen mellom lys og mørke avgjørende for hormonene som påvirker kvigenes tilvekst og kjønnsmodning. På landbrugsinfo.dk (Seges) kan vi lese…

Lettere å få REDX™ og SpermVital

Rasmus Lang-Ree Geno informerer om tiltak for å sikre bedre tilgjengelighet av REDX™ og SpermVital. Det har kommet en del klager på at det har vært dårlig tilga…

Enga må fornyes

Rasmus Lang-Ree Høge grasavlinger er nødvendig for å holde grovfôrkostnadene nede og da må enga fornyes med jamne mellomrom. Etter hvert som enga blir eldre vil…

Første embryokalven

Rasmus Lang-Ree Ingunn og Øyvind Falstad i Trondheim var først ute med å få lagt inn embryo og nå er kalven født. Ingunn Dretvik og Øyvind Falstad fra gården Di…