Spennende med strandsvingel

Matheas Amb har tro på at standsvingel er en robust art som tåler både våte og tørre år godt. Erfaringene etter å ha tatt med engsvingel i engfrøblandingene de siste seks årene er udelt positive.

Sommeren 2018 sådde Matheas Amb et gjenlegg på leiearealet på 160 dekar på Store Berg i Ringsaker. Tørke i etableringstida gjorde at hele gjenlegget ble mislykket. Etter et år med høsthvete ble arealet tatt opp på nytt og sådd igjen i 2020. Da valgte Matheas å så ei rein standsvingeleng som ble etablert sammen med hvete til modning. Sorten som ble valgt var Barolex som er en mjukbladet sort (soft line). Matheas sådde egentlig altfor lite frø i henhold til anbefalingene. Det ble sådd 3 kg som ble radsådd sammen med korn. Høsten 2020 var det markvandring for å se på etableringa. Det så veldig bra ut og allerede da ble det konstatert dyptgående røtter.

Les hele reportasjen i Buskap 7/21 HER