Nyhetsarkiv

EU-forbrukerne opptatt av matens opprinnelse og pris

Rasmus Lang-Ree Over 27 000 deltakere fra alle 28 medlemsland i EFSA-spørreundersøkelsen gir mye informasjon om forbrukerpreferanser på matområdet. De viktigste…

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Rasmus Lang-Ree Tabellen viser antall inseminasjoner med de de mest brukte NRF-oksene og antallet med SV-sæd i perioden 1/6-2018 - 31/5-2019.

Kolletframgangen i USA har stoppet opp

Rasmus Lang-Ree Økningen i andelen kollete melkekyr ser ut til å ha toppet opp i USA. Det gjelder ikke bare Holstein, men også Jersey og Brown Swiss. Ifølge Cha…

Råd om kombinasjon øko-melk og robot

Fornavn Etternavn Jordbruksverket i Sverige har kommet med råd om hvordan en skal kombinere økologisk melkeproduksjon og melkerobot. Siden økologisk melkeproduk…

Ung dansk melkebonde selger melk og is direkte fra gården

Rasmus Lang-Ree Mette Mikkelsen driver melkeproduksjon sammen med sin far og selger melk og åtte varianter is i åtte varianter direkte til forbrukerne Les repor…

Stor eksport av kalver

Rasmus Lang-Ree Det er i EU en utstrakt transport av storfe over landegrensene, og statistikken forteller at fra årsskiftet til 4. mai ble 143 000 kalver ekspor…

Robotbesetninger med årsutskrift har bedre resultatet

Rasmus Lang-Ree En sammenligning av data fra Kukontrollen viser at AMS-besetninger med årsutskrift har bedre resultater enn AMS-besetningene som ikke har tilfre…

Slik påvirker varmestress kuas helse

Rasmus Lang-Ree Allerede ved 20 grader og luftfuktighet på 90 prosent kommer de første tegn på varmestress hos kyrne. Kyr med varmestress får nedsatt fôropptak …

Skål for melka

Rasmus Lang-Ree 1. juni var melkas dag og det er mange grunner for å heve melkeglasset til en skål for melka. FAO (FNs mat og landbruksorganisasjon etablerte 1.…

Lettjente penger

Rasmus Lang-Ree En sjekk av om det lønner seg å overføre omsorgspoeng fra mor til far kan gi stor uttelling. Eivind Vik skriver i en artikkel i Buskap nr. 4 om …

Dyrevernalliansen vurderer dyrevelferden i Norge

Rasmus Lang-Ree I rapporten "Verden beste dyrevelferd?" har Dyrevernalliansen sammenlignet dyrevelferden for storfe i Norge med andre land. Selv om båsfjøs på s…

Kostbar overproduksjon for EUs melkebønder

Rasmus Lang-Ree En fransk tenketank har beregnet hva det kostet å bli kvitt overskuddslagret av skummetmelkpulver. Foto: Jan Erik Kjær LMD-nyt melder at en fran…