Nyhetsarkiv

Slik bruker vinnerne av Grovfôrkampen rådgiveren

Rasmus Lang-Ree Stordal samdrift vant Grovfôrkampen 2018 gjør bevisste valg i grovfôrproduksjonen og har tett dialog med rådgiver. Les hvordan Stordal samdrift …

Lagde sin egen video om livet i fjøset

Rasmus Lang-Ree Røkteren Loella Orrell var lei av hvordan dyrevernaktivister framstilte svensk landbruk og lagde like godt sin egen film om hvordan det virkelig…

Gjødseltips

Rasmus Lang-Ree Gjødsel var tema i Buskap nr. 2 - har du ikke alt lest det kan du lese det her. Møkk er ikke bare møkk - om viktigheten av gjødselanalyser Ny ut…

Buskap nr. 3 kommer neste uke

Rasmus Lang-Ree Buskap nr. 3 har gras som tema, men også mye annet interessant innhold. Buskap nr. 3 har har artikler om valg av grasbergingsutstyr, fornying av…

Kongress for europeiske melkebønder i Danmark

Rasmus Lang-Ree EDF (European Dairy Farmers) arrangerer sin årlig kongress i Kolding i Danmark 25. - 27. juni og vil gjerne ha norske deltakere. EDF er en organ…

Coop Sverige lanserer naturbeteskött

Rasmus Lang-Ree Fra april kan svenske forbrukere kjøpe storfekjøtt fra dyr som har beitet i utmark. I lanseringen legges det vekt på at dyr som beiter i utmark …

Råd om kalv

Rasmus Lang-Ree Les rådene fra husdjursagronom Sanna Soleskog om kalveoppdrett. Svenske Sanna Soleskog er levende opptatt av kalv. Hun oppfordrer til å se hele …

Forebygge klauvsjukdommer

Rasmus Lang-Ree Karl Burgi, opprinnelig sveitser men nå bosatt i USA, kom på et møte i Sverige med tips om forebyggende klauvhelsearbeid. Karl Burgi er opptatt …

Norsk ku-kalv-forskning på Kvægkongressen

Fornavn Etternavn Det er mye interesse i mange land for å finne praktiske løsninger for at ku og kalv kan være sammen. Julie Føske Johnsen fra Veterinærinstitut…

Fininnstilling av sinkufôringa

Rasmus Lang-Ree Kuas behov i starten og slutten av sinperioden er forskjellig og fôringsmessig er det en utfordring. Fasefôring kan være en løsning. Problemet e…

Aktuelt om jordpakking

Fornavn Etternavn Jordpakking er et aktuelt tema og Seges i Danmark har lagt ut mye om dette temaet på sine nettsider. Les blant annet om effekter av jordpakkin…

Lab-kjøtt verre for klimaet

Rasmus Lang-Ree Det har blitt hevdet at kjøtt dyrket fram i laboratorier langt på vei fjerner problemene med klimagassutslipp fra matproduksjon. To forskere fra…