Nyhetsarkiv

Rett hold gir holdbare kyr

Rasmus Lang-Ree Rett hold gir holdbare kyr Typisk for ei besetning med lav fôreffektivitet er stor grad av overfôring utover i laktasjonen. Kyrne blir feite før…

Utnytt potensialet i grovfôret

Rasmus Lang-Ree Utnytt potensialet i grovfôret Næringsverdien grovfôret har for dyra er ikke fast, men påvirka av rasjonssammensetninga. Rett fôring krever god …

Til seters med melkeroboten

Rasmus Lang-Ree Til seters med melkeroboten Lely-roboten hektes bak en traktor og noen timer senere er den moderne seterbudeia i full sving på Måsætra. Ragnhild…

Fortsatt lite antibiotikaresistens i Norge

Rasmus Lang-Ree Fortsatt lite antibiotikaresistens i Norge I Norge er forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette s…

Trenden internasjonalt er økende bruk av kjønnsseparert sæd

Rasmus Lang-Ree Trenden internasjonalt er økende bruk av kjønnsseparert sæd Norske beregninger viser at en avlsstrategi med bruk av REDX i kombinasjon med kjøtt…

Ny avlstrategi gir resultater

Rasmus Lang-Ree Ny avlstrategi gir resultater Ola Kvendset og Anne-Berit Wedlog Kvendset bruker REDX på halve besetningen og kjøttfesæd på resten. De mener de t…

Generasjonsintervallets lengde – en nøkkel til stor avlsframgang

Rasmus Lang-Ree Generasjonsintervallets lengde - en nøkkel til stor avlsframgang En av de viktigste endringene da vi gikk over til GS, var lengden på generasjon…

Pilot for bedre grovfôr

Rasmus Lang-Ree Pilot for bedre grovfôr Eidemsmoen samdrift har blitt med på «Tine Grovfôrpiloten 2021» for å produsere bedre grovfôr og spare kraftfôr. Satelli…

Middelvekta for kyr over fire år har passert 300 kg

Rasmus Lang-Ree Middelvekta for kyr over fire år har passert 300 kg På 25 år har slaktevekta for eldre kyr økt med 55 kg og andelen som får pristrekk for fett ø…

Lær å vurdere grader av halthet

Rasmus Lang-Ree Lær å vurdere grader av halthet Seges i Danmark har lagd en video som viser kyr med ulike grader av halthet. Gode rutiner for halthetsvurdering …

Genopodden: Optimal utnyttelse av grovfôrressursene

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Optimal utnyttelse av grovfôrressursene Hvordan skal vi lykkes med økt andel grovfôr i rasjonen til melkekua? I år er året for å prø…

Bygg: Utfordringer gir «nye» løsninger?

Rasmus Lang-Ree Bygg: Utfordringer gir «nye» løsninger? Kostnadene per kvoteliter (=inntektsgrunnlaget) øker mye for de små og mellomstore besetningene. Dermed …