Nyhetsarkiv

Kostholdsråd: Trygt å spise fet ost, melk og helmelk

Rasmus Lang-Ree Australske Heart Foundation endrer rådene til friske mennesker: Fete melkeprodukter er like sunne som magre. ABC-nyheter skriver at inntil nylig…

Kan avle for lavere metanutslipp

Rasmus Lang-Ree Nok en undersøkelse viser at metanutslipp fra storfe er genetisk betinget og at det derfor kan selekteres for denne egenskapen. En engelsk under…

Lokalprodusert mat betyr mer i Norge enn i Danmark

Rasmus Lang-Ree En undersøkelse av forbrukerholdninger i Skandinavia viser klare forskjeller mellom landene. At maten er produsert nasjonal betyr mest i Sverige…

Vil beholde produksjonen av Jarlsbergosten i Norge

Rasmus Lang-Ree Ås Bondelag går i en uttalelse inn for at produksjonen av Jarlsbergost beholdes i Norge. Ås Bondelag peker på en rekke negative konsekvenser av …

Får støtte for å møte økt konkurranse

Rasmus Lang-Ree Canadiske melkeprodusenter får ekstra støtte for å kompensere for økt konkurranse. På grunn av handelsavtaler vil de canadiske melkeprodusentene…

Danmark: Mange bønder kalker i blinde

Rasmus Lang-Ree Når bønder kalker jorden etter udokumentert tommelfingerregel er det sløsing med tind og penger. Det er planteavlssjef i LMO lars-Ejler Hansen s…

Avl reduserer miljøbelastning med 1 prosent årlig

Rasmus Lang-Ree Wageningen Universitet i Nederland har beregnet at avl reduserer produktenes miljøpåvirkningmed om lag 1 prosent i året. Wageningen University &…

Må avle for evne til å kvitte seg med varme

Rasmus Lang-Ree Bob Collier sier til Hoard`s Dairyman at genetikerne har avlet fram ei ku som melker stadig mer uten å forbedre kuas evne til å kvitte seg med v…

Sammenligning av nordiske okser

Rasmus Lang-Ree En sammenligning av nordiske okser basert på krysningsdøtre i USA viser små forskjeller, men NRF er desidert best på fruktbarhet. Les artikkelen…

Karbondbinding i jord brua til framtida

Rasmus Lang-Ree En av verden mest anerkjente jordforskere la fram sammenhenger mellom klima, landbruk og jordhelse i et gjesteforedrag ved NMBU. Les mer om hva …

Tips om kalvingsbinger i båsfjøs

Rasmus Lang-Ree Fra 1/1-2024 er det krav om at alle båsfjøs skal ha kalvings-/sjukebinge. I Buskap nr. 5 kan du få tips om hvordan dette kan løses. Les artikkel…

Osteproduksjon gir stor verdiskaping

Rasmus Lang-Ree Les om Grøndalen gård som har valgt å være små i antall kyr, men som får til stor verdiskaping med produksjon av ferskost og iskrem fra NRF-kyr.…