Nyhetsarkiv

Rekordhøy semintilslutning

Rasmus Lang-Ree Semintilslutningen har passert 87 prosent og det er ny rekord. De siste årene har det vært økning i andelen som bruker semin. Geno peker på god …

Aktuelt om beite

Rasmus Lang-Ree Beite er ofte lønnsomt er en av artiklene om beite du kan lese i Buskap nr. 4 Foto: Rasmus Lang-Ree Beite er tenma i Buskap nr. 4 i år. Åse Flit…

Kyr ombord på verden første flytende fjøs

Rasmus Lang-Ree 33 kyr har tatt i bruk fjøset som er bygd på en flåte i Rotterdam. 13. mai tok de første kyrne i bruk det som omtales om det første flytende fjø…

Rapport ønsker kastrattillegg

Rasmus Lang-Ree AgriAnalyse foreslår i en rapport et kastrattillegg for å øke grovfôrandelen i ammekuproduksjon. Foto: Nortura mediebank I ammekuproduksjon er d…

Halvparten kolla av eliteoksene

Rasmus Lang-Ree Av eliteoksene som skal brukes fra mai til oktober er 10 av 21 kollet og to er homozygot kollet. 12009 Maurstad er en av to homozygot kolla elit…

Øko-melka bryter 30-prosentgrensen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Etter å ha ligget stabilt på 28 - 30 prosent av melkesalget, gjorde økomelka et byks i 2018. Foto: Tine Mediebank Salget av økologisk melk i Dan…

Dette får bonden for melka

Rasmus Lang-Ree Melkeprisen i Europa i mars på samme nivå som siste 12 måneder. Foto: Rasmus Lang-Ree LTO i Nederland i samarbeid med EDF (European Dairy Farmer…

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Rasmus Lang-Ree Her kommer en oversikt over de mest brukte NRF-oksene siste året (fra mai 2018 og ut april 2019). 11898 Engan som er mest brukte NRF-okse siste …

Test av skraperoboter

Rasmus Lang-Ree Går du med planer om å investere i skraperobot? Da bør du lese den FarmTest av skraperoboter fra Seges i Danmark. Seges har nylig offentliggjort…

Viktig å forebygge klauvproblemer hos kvigene

Rasmus Lang-Ree Kalver kan smittes med digital dermatitt allerede når de er 14 dager gamle. Kvigekalver som smittes med digital dermatitt har lavere drektighets…

NRF viktig for en av verdens største øko-melkprodusenter

Rasmus Lang-Ree Natural Prairie Dairy er et familieeid melkeforetak i Texas i USA med 14 900 melkekyr og et jordbruksareal på 210 000 dekar og de kjører et trer…

Lyktes med flerårig raigras i gammel eng

Rasmus Lang-Ree Gustav Orheim i Nordfjord har brukt Underhaug direktesåmaskin og klart å få etablert flerårig raigras i gammel eng. Siden deler av arealene på g…