Nyhetsarkiv

Middelvekta for kyr over fire år har passert 300 kg

Rasmus Lang-Ree Middelvekta for kyr over fire år har passert 300 kg På 25 år har slaktevekta for eldre kyr økt med 55 kg og andelen som får pristrekk for fett ø…

Lær å vurdere grader av halthet

Rasmus Lang-Ree Lær å vurdere grader av halthet Seges i Danmark har lagd en video som viser kyr med ulike grader av halthet. Gode rutiner for halthetsvurdering …

Genopodden: Optimal utnyttelse av grovfôrressursene

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Optimal utnyttelse av grovfôrressursene Hvordan skal vi lykkes med økt andel grovfôr i rasjonen til melkekua? I år er året for å prø…

Bygg: Utfordringer gir «nye» løsninger?

Rasmus Lang-Ree Bygg: Utfordringer gir «nye» løsninger? Kostnadene per kvoteliter (=inntektsgrunnlaget) øker mye for de små og mellomstore besetningene. Dermed …

På ballen

Rasmus Lang-Ree På ballen Tidlig beiteslipp på produktivt beite gir stort beiteopptak i tre måneder. Ytelsen og trivselen øker. Da Buskap var på leiting etter b…

Sinkuavdeling i hjertet av fjøset

Rasmus Lang-Ree Sinkuavdeling i hjertet av fjøset På langveggen på gamlefjøset er den nye avdelinga på 830 kvadratmeter. Kalvingsavdeling med 5 kalvingsbinger, …

Nitrat-/nitrittforgifting hjå storfe

Rasmus Lang-Ree Nitrat-/nitrittforgifting hjå storfe Det er ikkje noko god registrering på førekomst av nitrat-/nitrittforgifting på storfe i Noreg, men ein sku…

Genopodden: Bruk av NRF-embryo i eget fjøs

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Bruk av NRF-embryo i eget fjøs I den nyeste episoden har vi besøk av embryoveterinær Vilde Granne Kvale og avlsforsker Anne Guro Lar…

Sondefôring av kalv

Rasmus Lang-Ree Sondefôring av kalv Interessen rundt kalv og kalvehold har økt mye de siste årene. Temaer som sosial oppstalling, ku og kalv sammen, råmelkskval…

Ta sinkua på alvor

Rasmus Lang-Ree Ta sinkua på alvor For noen år tilbake leste jeg en sak i Kvæg om «Goldkoens ABC»- der forkortelsen stod for Avgolding, Babykalve og Comfort. Hv…

På besøk hos Geno-styrelederen

Rasmus Lang-Ree På besøk hos Geno-styrelederen Vegard Smenes er glødende opptatt av landbruk og melkeproduksjon og er ikke redd for å søke utfordringer hverken …

Hormonsnadder for nysgjerrige: Østrogen

Rasmus Lang-Ree Hormonsnadder for nysgjerrige: Østrogen Hvorfor akkurat det ordet? Og hva slags funksjon har hormonet? Dette hormonet er vel forbeholdt hunkjønn…