Nyhetsarkiv

Riktig klauvskjæring gir god dyrevelferd og effektiv produksjon

Rasmus Lang-Ree Korrekt og regelmessig klauvskjæring forebygger klauvsjukdom og dårlig dyrevelferd. Ved beskjæring kan klauvsjukdommer oppdages og behandles før…

Utvikling av nye modeller for melkeegenskaper for NRF

Rasmus Lang-Ree Mer presise modeller for beregning av avlsverdi for de ulike -egenskapene i avlsmålet er viktig avlsframgang og konkurransekraft internasjonalt.…

Er ­kvigeoppdrettet tilpasset dagens NRF?

Rasmus Lang-Ree En feltundersøkelse viser at dagens fôringspraksis ikke tar ut kvigenes -genetiske potensial for tilvekst og produksjon. For norsk melkeproduksj…

Jubileumspod: NRF 85 år

Rasmus Lang-Ree 16. november er det 85 år siden NRF (Geno) og NRF-avlen ble grunnlagt. Vi har intervjuet styreleder Jan Ole Mellby og adm.dir. Kristin Malonæs i…

Ny Genopodd: Brunst og fruktbarhet

Rasmus Lang-Ree Ny episode av Genopodden er nå ute! Denne gang har vi besøk av veterinærene Knut Ingolf Dragset og Vilde Granne Kvale i studio. Dagens tema er b…

Gode kalvingsopplysninger er gull verdt

Rasmus Lang-Ree Kalvingsopplysningene i Kukontrollen utgjør kjernen i kukontroll-systemet, husdyrregisteret og avlsarbeidet. Med ei normal kalving, blir kalv-en…

I faste spor på vei mot bedre jord

Rasmus Lang-Ree I gamle Vestfold ser du flere og flere rette spor på grasjordene. Det er ingen sikksakkjøring eller kryssing på tvers. Bøndene vil ha en bedre j…

Bruksdyrkryssing – noe for flere

Rasmus Lang-Ree Friske kyr bør få flere laktasjoner og behovet for rekruttering av kviger kan reduseres. Når forskjellen mellom å levere melka på beste og dårli…

Mest mulig melk og kjøtt på minst mulig kraftfôr

Rasmus Lang-Ree Med grovfôr av god kvalitet og høyt grovfôropptak er målet til Leif Sverre Løkken å redusere kraftfôrtforbruket. Leif Sverre Løkkens driftsfilos…

Lage kalv i ei petriskål

Rasmus Lang-Ree Parallelt med embryoskyllingene på Store Ree startet i mai 2018, ble en lab etablert for å lage embryo med en teknikk som kalles in vitro embryo…

Byttet jobb i voksen alder

Rasmus Lang-Ree Ikke ta det som en selvfølge at ingen vil bli mjølkebonde. -Framtidsbonden kan dukke opp der du minst aner det … Les reportasjen om Inga Olsen i…

Fôringsstrategi for kastrater

Rasmus Lang-Ree Økende fokus på utnyttelse av beiter og utmarksareal og produksjon på egne ressurser gjør kastrater mer aktuelt. For å lykkes med kastrater, må …