Nyhetsarkiv

Ringormutbrudd påvirker kjøp av kalver til Geno

Rasmus Lang-Ree Åtte besetninger i Rogaland har fått påvist ringorm, og av hensyn til risiko for smittespredning vil ikke Geno kjøpe inn kalver fra Rogaland i t…

Større endringer neste 10 enn siste 70 år

Rasmus Lang-Ree Går det som landbruksøkonomen og professoren David Kohl tror må melkeprodusentene spenne på seg sikkerhetsselene for å henge i en utvikling i st…

Fallende melkesalg felte det største meieriselskapet i USA

Rasmus Lang-Ree USAs største meieriselskap, Dean Foods, har søkt om konkursbeskyttelse og skylder på veganbølge og fallende melkesalg. Innen bransjen var det kj…

Pris til søstrene Kjevik

Rasmus Lang-Ree Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet og har bygd opp en allsidig bedrift som tilbyr Inn på Tunet-tjenester, gårds…

WWF vil nyansere kjøttdebatten

Rasmus Lang-Ree WWF i Sverige vil ha en mer faktabasert debatt om hva vi skal spise, og nå gransker de også vegetarisk mat med kritiske øyne. Anne Richert i WWF…

42 700 Roundup-søksmål mot Bayer

Rasmus Lang-Ree Antallet søksmål mot Bayer for ugrasmidlet Roundup som er mistenkt for å forårsake lymfekraft har mer enn doblet seg på et kvartal. Bayer kjøpte…

Video om opplegg for ku og kalv sammen

Rasmus Lang-Ree Ellinglund Økologi i Danmark har lagd et opplegg der ku og kalv får gå lenger sammen. Opplegget på Ellinggård er en kombinasjonsløsning der ku o…

Nytt redskap til vedlikehold av engarealer

Rasmus Lang-Ree En oppfinner i Danmark har utviklet en vertikalskjærer som skal gjøre graset sterkere samtidig som mer nitrogen bindes i jorda. Foto: Maskinblad…

Russland importerer tusenvis av kviger

Rasmus Lang-Ree Russland ekspanderer egen melkeproduksjon for å kompensere for importforbudet. Etter invasjonen på Krim i 2014 har importen av melkeprodukter bl…

Finsnitteren blir et kjørende grovfôrlaboratorium

Rasmus Lang-Ree Utviklingen av digital fôrstyring og grovfôrproduksjon går i turbofart. Kunstig intelligens tas nå i bruk for å digitalisere grovfôrproduksjonen…

Gode resultater med SpermVital i Tyskland

Rasmus Lang-Ree Det tyske seminselskapet Masterrind har gjort et feltforsøk med positive resultater for SpermVital ved tidlig inseminasjon. Masterrind gjennomfø…

Innavlsgraden øker i holsteinpopulasjonen

Rasmus Lang-Ree Bruk av genomisk seleksjon og kortere generasjonsintervaller har aksellerert innavlsgraden på Holstein. Det er AgSource som har sjekket innavlsg…