Nyhetsarkiv

Nytt redskap til vedlikehold av engarealer

Rasmus Lang-Ree En oppfinner i Danmark har utviklet en vertikalskjærer som skal gjøre graset sterkere samtidig som mer nitrogen bindes i jorda. Foto: Maskinblad…

Russland importerer tusenvis av kviger

Rasmus Lang-Ree Russland ekspanderer egen melkeproduksjon for å kompensere for importforbudet. Etter invasjonen på Krim i 2014 har importen av melkeprodukter bl…

Finsnitteren blir et kjørende grovfôrlaboratorium

Rasmus Lang-Ree Utviklingen av digital fôrstyring og grovfôrproduksjon går i turbofart. Kunstig intelligens tas nå i bruk for å digitalisere grovfôrproduksjonen…

Gode resultater med SpermVital i Tyskland

Rasmus Lang-Ree Det tyske seminselskapet Masterrind har gjort et feltforsøk med positive resultater for SpermVital ved tidlig inseminasjon. Masterrind gjennomfø…

Innavlsgraden øker i holsteinpopulasjonen

Rasmus Lang-Ree Bruk av genomisk seleksjon og kortere generasjonsintervaller har aksellerert innavlsgraden på Holstein. Det er AgSource som har sjekket innavlsg…

Tredoblet antibiotikaresistens globalt

Rasmus Lang-Ree En analyse publisert i tidsskriftet Science dokumenterer alarmerende resistensutvikling. Analysen er basert på nærmere 1 000 publikasjoner og up…

Økt embryoaktivitet i Europa

Rasmus Lang-Ree I 2018 ble det i Europa foretatt 23 397 embryoskyllinger og 154 986 embryoinnlegg. Statistikken fra den europeiske embryoorganisasjonen omfatter…

Kvigas vekt ved kalving viktig for ytelsen

Rasmus Lang-Ree Kviger som ved kalving veier 85 prosent av det de vil veie som utvokste vil yte optimalt i første laktasjon. Kviger som ved kalving veier 85 pro…

Les om Heimkunnskaps besøk på Store Ree

Rasmus Lang-Ree Utvalgte eliteokser skaper millionindustri Foto: Heimkunnskap Utvalgte eliteokser skaper millionindustri er tittelen Heimkunnskap har satt på re…

Trøkk på fôreffektivitet

Rasmus Lang-Ree Leif Ove Sørby og Lina Andal Sørby (datter) bruker Eana Ku for å få måltall for fôreffektivitet på egen gård. Les reportasjen fra Fosseholm i Øv…

- Jeg er mor for mine babykalver

Rasmus Lang-Ree Rumenske Daniela Capras gir i Kvægnyt sin oppskrift for godt kalvestell. Mye kjærlighet og omsorg, ensartet fôring og god hygiene er sentrale de…

Ikke lengre kun en type melk hos FrieslandCampina

Rasmus Lang-Ree Det hollandske meieriselskapet opererer med flere melkestrømmer for å hente mer penger ut av et krympende marked. Differensieringen utfordrer an…