Nyhetsarkiv

Få til et aktivt produsentlag

Rasmus Lang-Ree Øvre Romerike produsentlag ble kåret til det mest aktive produsent-laget i 2017. Avgående leder Lars Egil Lauten har mange tips å komme med for …

Kva frøblanding taklar best klimaendringar?

Rasmus Lang-Ree Forsøk har vist at frøblandingar med fleire artar gir positive resultat på avling. Samspel mellom ulike artar i veksemåte og utnytting av lys og…

Geno med treårig prosjekt på fôreffektivitet

Rasmus Lang-Ree Geno vil i et treårig forskningsprosjekt registrere reelt fôropptak på så mange kyr i norske fjøs at vi i neste omgang kan selektere for egenska…

Slik kan landbruket bli mer klimasmart

Rasmus Lang-Ree Svensk rapport har sett på hvordan innholdet av organisk kull i jorda kan økes. Genom att odla mer baljväxter och flerårsväxter kan innehållet a…

EU vil ha 25 prosent øko-areal innen 2030

Rasmus Lang-Ree Dagens øko-areal i EU er 8,5 prosent, og EU vil bruke virkemidler i landbrukspolitikken for å øke den økologiske jordbruksproduksjonen. Det vikt…

Mer mat med mindre klimautslipp

Ola Nafstad, Ass. direktør - Fagdirektør - Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold i Animalia For en fortsatt bærekraftig norsk matp…

Genopodden: Genetikk og avl på ku og gris - siste nytt

Rasmus Lang-Ree I denne episoden av Genopodden har vi besøk av forskningssjefene Eli Grindflek i Norsvin og Håvard Tajet i Geno. Forskningssjefene i Norsvin og …

Genotyp dyra før beiteslipp

Rasmus Lang-Ree Ved å bestille genotyping innen 11.april får du også rabatt. Våren er her og det nærmer seg sommer og beiteslipp. De fleste er for lengst ferdig…

EU har et dyrevelferdsproblem

Rasmus Lang-Ree Mange dyr er utsatt for store lidelser under transport. Matråd ved den norske EU-delegasjonen i Brûssel, Stein Ivar Ormsettrø, rapporterer at de…

Utvikling av kjøttegenskapene hos NRF

Rasmus Lang-Ree Forbedret fôring, miljø og avlsframgang har gitt samlet gitt en kostnadsreduksjon på 1 400 kroner pr. okseslakt fra 2002 til 2020. Tallene som e…

Fersk avlsrådgiver møter ferske mjølkebønder

Rasmus Lang-Ree Fersk avlsrådgiver møter to ferske mjølkeprodusenter i Valdres. Avlsplan super skal introduseres og Johanna Aglen skal avdekke hvilken type ku s…

246 færre mil med traktor

Fornavn Etternavn Forskjellen på å kjøre fra Molde til enten Roma eller Hamar illustrerer hvor mye kjøring Nordvik samdrift sparte på å leie inn lastebil og kon…