Nyhetsarkiv

Lønner det seg å høste tidligere og ta en ekstra slått?

Rasmus Lang-Ree Lønner det seg å høste tidligere og ta en ekstra slått? Tine har engasjert seg i grovfôrproduksjonen. Norsk melkeproduksjon har mye å hente både…

Genopodden: Avlsstrategi for markedstilpasning

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Avlsstrategi for markedstilpasning I denne episoden av Genopodden snakker vi om hvordan man kan drive en markedstilpasset besetning …

Tre om grovfôrdyrking

Rasmus Lang-Ree Tre om grovfôrdyrking Mangler ikke apper, men personlig sparring og bruk av registeringene som er gjort, sier en. Kompetanseheving trigger og øn…

Strandsvingel eller raisvingel i eng

Rasmus Lang-Ree Strandsvingel eller raisvingel i eng Både strandsvingel og raigras har egenskaper som kan bidra til større avling, men hvilken frøblanding du ve…

Godt grovfôr, spart gjødsel og sikrere avling med luserne

Rasmus Lang-Ree Godt grovfôr, spart gjødsel og sikrere avling med luserne Luserneeng er svært vanlig sørover i Europa. Enkelte prøver også i Norge. I Vestfold h…

Hvorfor bruke REDX?

Rasmus Lang-Ree Hvorfor bruke REDX? Som travel melkeprodusent er det mye å holde styr på. Stadig nye oppgaver skal få plass, og døgnet har fortsatt 24 timer. Hv…

NRF-okser av høy klasse

Rasmus Lang-Ree NRF-okser av høy klasse Torland gård klarer 0+ i gjennomsnitt for et 60-tall NRF-okser i året. Tidligere ble oksene slaktet ved ca. 300 kg. Jofr…

Ny Genopod: Hva skjer på Store Ree?

Rasmus Lang-Ree Ny Genopod: Hva skjer på Store Ree? Ny episode av Genopodden er nå ute! Tema er endringene på Store Ree og i sædproduksjonen. Dagens gjester i G…

Endret gjødselstrategi med bruk av husdyrgjødsel på eng

Rasmus Lang-Ree Endret gjødselstrategi med bruk av husdyrgjødsel på eng Det ligger potensial i å bruke husdyrgjødsla på en annen måte. Anne Karin Botnan ble utf…

Kjøtinntektene har løfta økonomien

Rasmus Lang-Ree Kjøtinntektene har løfta økonomien Mens inntekt frå mjølk er noko ned på grunn av auke i omsetningsavgift og låg etterbetaling for 2019, auka in…

Ikke kast bort gjødsla

Rasmus Lang-Ree Ikke kast bort gjødsla Ensarta gjødsling uten justering for avlingspotensialet på det enkelte skifte gir dårlig gjødseløkonomi. Mange kan bedre …

Hva slags dyr ønsker jeg å ha i besetningen min i framtida?

Rasmus Lang-Ree Hva slags dyr ønsker jeg å ha i besetningen min i framtida? Avlsplanlegging handler om å planlegge neste generasjons dyr i besetningen. I det in…