Nyhetsarkiv

Spill og lær om antibiotikaresistens

Rasmus Lang-Ree Et nytt dataspill skal lære spillerne om antibiotikaforbruk og resistens i storfenæringa. Det er forskningskommunikasjonsfirmaet Biofactor som h…

Storfeavl med høyteknologisk lab

Rasmus Lang-Ree Bioingeniøren har lagd reportasje fra Store Ree med Geno-ansatte Renate Veflingstad. Renate Veflingstad er bioingeniør og har nok en litt annen …

Vanskelig å få omsatt Holstein krysningskalver

Rasmus Lang-Ree Nortura bekrefter at krysningskalver med Holstein eller Jersey er vanskelige å selge. På FaceBook-forumet Norsk melkeku forum tar en produsent o…

Nytt positivt SpermVital-forsøk

Rasmus Lang-Ree Et feltforsøk i Tyrkia viser positive resultater med SV-sæd brukt på problemkyr. Feltforsøket som er publisert i Turkish Journal of Veterinary a…

Forbrukerne krever endring

Rasmus Lang-Ree Forbrukerne styrer mer og mer, men er uforutsigbare. Jennifer Shike skriver i en artikkel på dairyherd.com at forbrukerne har to hoder. Den ene …

Storfekjøttimporten i 2019

Rasmus Lang-Ree Til og med oktober ble det importert 10 270 tonn med storfekjøtt. Importen av storfekjøtt til og med oktober i år er litt lavere enn importen fo…

Melkebruk fikk årets Bedriftsutviklingspris i Finnmark

Rasmus Lang-Ree Årets bedriftsutviklingspris i landbruket i Finnmark ble i dag tildelt Fred Roald Johnsen som driver Alfheim gård i Austertana. Det er Innovasjo…

Dyrevelferd beholdes i læreplanen for grunnskolen

Rasmus Lang-Ree Etter først å ha falt ut er nå dyrevelferd med som kompetansemål i grunnskolen. I den nye læreplanen er det som kompetansemål etter 4. trinn opp…

Unike egenskaper i den norske melka?

Rasmus Lang-Ree Et forskerteam ved NMBU skal finne ut om avlsarbeidet på NRF kan ha påvirket innholdet og sammensetningen av ulike stoffer i melka. Det er spesi…

Fire-«på-tråden»-om-REDX

Rasmus Lang-Ree Kjønnsseparert sæd gir muligheter og håp om kvige-kalver fra de aller beste kviger og kyr i besetningen. Les mer på buskap.no (Buskap nr. 7)

Kvinnelig Geno-direktør

Rasmus Lang-Ree Kristin Malonæs blir ny administrerende direktør i Geno og begynner i jobben 1. mars. Les mer på geno.no

Nye NRF eliteokser

Rasmus Lang-Ree Årets siste eliteokseuttak er gjennomført, og i løpet av de tre første ukene i desember skal det være sæd av de nye oksene ute i beholderne. Åre…