Nyhetsarkiv

Bruken av SpermVital øker internasjonalt

Rasmus Lang-Ree Bruken av SpermVital øker internasjonalt SpermVital-teknologien får stadig bedre fotfeste internasjonalt. Salget til de internasjonale kundene ø…

Rutiner, rutiner og ingenting på slump

Rasmus Lang-Ree Rutiner, rutiner og ingenting på slump Melkekvalitet er avgjørende for å få økonomi i melkeproduksjon. Håvard Skjellaughar ikke passert 40 år, m…

Melk og kjøtt avgjørende for FNs bærekraftsmål

Rasmus Lang-Ree Melk og kjøtt avgjørende for FNs bærekraftsmål FAO (FNs matvareorganisasjon) har nylig publisert en svært omfattende rapport* som bør få stor be…

Høy ytelse og lite kraftfôr

Rasmus Lang-Ree Høy ytelse og lite kraftfôr Godt grovfôr og kraftfôr tilpasset innholdet i grovfôret er god resept for høy ytelse og lavt kraftfôrforbruk. Buska…

Sikrere avlsverdier for kalvingsegenskapene

Rasmus Lang-Ree Sikrere avlsverdier for kalvingsegenskapene I april ble det innført endringer i avlsverdiberegningen for kalvingsegenskapene. Fra da av utnytter…

Vurdering av sår og skader i DVP

Rasmus Lang-Ree Vurdering av sår og skader i DVP Sår og hevelser er en av indikatorene som skal vurderes i DVP. Dette er en såkalt dyrebasert indikator, som bet…

Drivstoffeffektiv grasproduksjon

Rasmus Lang-Ree Drivstoffeffektiv grasproduksjon Det er mulig å redusere drivstofforbruket i grasproduksjonen med i størrelsesorden 20 prosent med enkle grep. K…

Et konsept for optimalisering av fôring og fôrproduksjon

Rasmus Lang-Ree Et konsept for optimalisering av fôring og fôrproduksjon Fokus på lavere klima- og miljøbelastning, høyere andel heimeavla fôr og lavere fôrkost…

Topp kvalitet kan koste for mye

Rasmus Lang-Ree Topp kvalitet kan koste for mye For Jørn Hallvar Eriksen koster det for mye både arbeid og penger å jakte den aller beste grovfôrkvaliteten. ørn…

Genotyp dyra før beiteslipp

Rasmus Lang-Ree Genotyp dyra før beiteslipp Genotyping gir avlsplanen best mulig grunnlag for valg oksevalg. Våren er rett rundt hjørnet og det nærmer seg somme…

Eteplasser til alle og nok vann

Rasmus Lang-Ree Eteplasser til alle og nok vann På Naust gård på Ytterøya har de jobba tett med rådgiverkorpset siden 2018 for å få grovfôropptaket opp, uten at…

Fortørking, slåmaskiner og sprederive

Rasmus Lang-Ree Fortørking, slåmaskiner og sprederive Resultater og økonomiberegninger fra mange forsøk i grasbergingsteknikk de siste 15 år viser at slåmaskine…