Nyhetsarkiv

Store muligheter med moderne genredigering

Rasmus Lang-Ree Store muligheter med moderne genredigering Genredigering med CRISPR kan gjøre avlsarbeidet raskere og mer presist, og kan styrke både bærekraft …

Seleksjonsdifferansen i NRF-avlen

Rasmus Lang-Ree Seleksjonsdifferansen i NRF-avlen Seleksjonsdifferansen er et mål for hvor sterkt vi selekterer i avlsopplegget vårt og har stor innvirkning på …

Genopodden: Forberedelser til kalving

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Forberedelser til kalving Tema i den nye podden er hva som skal forberedes før kalving i ammekufjøset. Gjester i Genopodden er ammek…

Oppgraderte båsfjøset og bygde nytt til kjøttproduksjon

Rasmus Lang-Ree Oppgraderte båsfjøset og bygde nytt til kjøttproduksjon Tor Arne Karterud vil fortsette melkeproduksjonen i båsfjøset. Med nytt fjøs som nå bruk…

Soyafri melk- og kjøttproduksjon i Finland

Rasmus Lang-Ree Soyafri melk- og kjøttproduksjon i Finland Finske melkeprodusenter har klart seg helt uten soya siden 2019. Samtidig er landbruket underlagt EU-…

Drifting av båsfjøs i påvente av ny generasjon

Rasmus Lang-Ree Drifting av båsfjøs i påvente av ny generasjon Management i båsfjøs er ikke noe det skrives så mye om. Hos Fossehagen samdrift leveres det 450 0…

Planlegger du et luftslott?

Rasmus Lang-Ree Planlegger du et luftslott? I altfor mange byggesaker brukes det mye penger på å planlegge et bygg som aldri blir bygd - fordi det viste seg å b…

God vomomsetjing sikrar høgt tørrstoff i mjølka

Rasmus Lang-Ree God vomomsetjing sikrar høgt tørrstoff i mjølka Det er to forhold vi kan påverke gjennom fôringa og som har betydning for næringsforsyninga til …

Mentorhjelp ga avlingsløft

Rasmus Lang-Ree Mentorhjelp ga avlingsløft Maren og Hans Olav Grini har mye å takke mentoren sin for. Han har delt verdifull erfaring om økologisk grovfôrproduk…

Risiko og lønsemd ved bruksutbygging

Rasmus Lang-Ree Risiko og lønsemd ved bruksutbygging Berre små endringar i føresetnadene i driftsplanen har stor innverknad på lønsemda ved bruksutbygging. I de…

Spennende med strandsvingel

Rasmus Lang-Ree Spennende med strandsvingel Matheas Amb har tro på at standsvingel er en robust art som tåler både våte og tørre år godt. Erfaringene etter å ha…

Rotasjonsbeiting, engfornying og talleharv

Rasmus Lang-Ree Rotasjonsbeiting, engfornying og talleharv Hva gjør en fôringsrådgiver som også driver egen besetning? Erik Brodshaug i Horten prøver å gjøre ti…