Nyhetsarkiv

Innavlskontroll med Geno avlsplan

Rasmus Lang-Ree Innavlskontrollen i Geno avlsplan blir enda strengere, og ved å inkludere stamtavlebasert slektskap reduseres risikoen for innavl hos dyr som ik…

Råd om bruk av kjønnsseparert sæd

Rasmus Lang-Ree REDXTM er prosessert på en annen måte enn konvensjonell sæd, og derfor er det en del råd om bruk av slik sæd som det er viktig blir fulgt hvis r…

Enormt antibiotikaforbruk til dyr i USA

Rasmus Lang-Ree Antibiotikaforbruket til husdyr i USA er fem ganger høyere enn i Storbritannia. Forbruket i Storbritannia er ti ganger høyere enn i Norge. Utmel…

Vi trenger mer sommermjølk

Rasmus Lang-Ree Det er ei stor utfordring for både Tine og Nortura at alt for få kyr kalver på etter-julsvinter og vår. Denne situa-sjonen medfører i praksis då…

Melkesalget økt under koronakrisen

Rasmus Lang-Ree Melkesalget har sakte og sikkert gått ned i mange år, men koronakrisen har fått fart på salget som økte med 14 prosent i mars. I første kvartal …

Slåttetider, kløverinnhold og bruk av ensileringsmidler

Rasmus Lang-Ree Hyppig slått og høgt kløverinnhold i enga bidrog positivt til lønnsomheten på et modellert økologisk mjølkebruk i Trøndelags flatbygder. Resulta…

Grovfôrdyrkingens ABC gir resultater

Rasmus Lang-Ree Det er ikke mangel på kunnskap om grovfôrproduksjon - -utfordringen er å sette kunnskapen ut i livet. Les reportasjen fra Oppigarn Fellingsfors …

Genetiske ­defekter – farlig men ufarlig

Rasmus Lang-Ree NRF-populasjonen testes for to genetiske defekter. Les om hvordan disse defektene håndteres i avlsarbeidet. AH1 og BTA12 (fruktbarhetsdelesjonen…

Over 100 000 NRF-dyr genotypet

Rasmus Lang-Ree 23. april nådde Geno en milepæl da antallet NRF-dyr som er genotypet passerte 100 000. På onsdag fikk kvige nr. 628 sin genotype bekreftet. Kvig…

GS-prøver sendes nå til genotyping hver uke

Rasmus Lang-Ree Etter nyttår har det blitt sendt 1 000-2 000 GS-prøver hver andre uke fra Biobank til Neogen, laboratoriet vi bruker i Skottland. Fra februar st…

Storfeavl for bedre liv for både folk og fe

Rasmus Lang-Ree I debatten har antibiotikaresistens hos mennesker kommet frem som et viktig tema, når det gjelder muligheten for å behandle følgesykdommer av ko…

Antibiotikaresistens gir høyere dødstall i Italia

Fornavn Etternavn En kronikk i Aftenposten setter søkelys på betydningen antibiotikaresistens har for utfallet av coronapandemien. Erik Martiniussen, forfatter …