Nyhetsarkiv

Effektiv drift og lave kostnader gir overskudd

Rasmus Lang-Ree Brødrene Herman og Arne Oerlemans flyttet fra Nederland i 1992 og driver et melkebruk i Horsens med 436 kyr. Vifter i taket er montert for å unn…

Krav til klauvhelsestatus ved livdyromsetning

Rasmus Lang-Ree Les mer om kravene til klauvhelsestatus, se atlas som viser bilder av aktuelle klauvsjukdommer og les om DD (Digital Dermatitt). Les nyhetssaken…

Uetisk å ikke ta i bruk GMO?

Rasmus Lang-Ree Et stort flertall i Etisk Råd i Danmark mener det vil være uetisk å ikke ta i bruk genmodifiserte planter for å møte klimautfordringene. Etisk R…

Ikke glem smitterisiko ved utenlandsreiser

Rasmus Lang-Ree Hvis du skal på reise til utlandet i sommer så husk risikoen for å få med seg smittestoffer hjem. Les mer på geno.no

Beiter viktig for å binde karbon

Rasmus Lang-Ree Ann-Helen Meyer Von Bremen skriver i en artikkel i Husdjur at beiter kan binde så mye karbon at det kompenserer for kyrnes utslipp av klimagasse…

Alle har plikt til å varsle

Rasmus Lang-Ree Alle har plikt til å varsle ved mistanke om at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell. Vi minner…

Krav om løsdrift vil koste 15 milliarder i Sverige

Rasmus Lang-Ree Jordbruksverket i Sverige har beregnet at et krav om løsdrift vil koste 15 milliarder og leder i Sveriges Mjölkbönder er negativ til et forbud. …

Beite er bra men krever management

Rasmus Lang-Ree Forskere ved Aarhus Universitet i Danmark har vurdert fordeler og ulemper med beite. Bakgrunnen for prosjektet er kravet om at økologiske besetn…

Diskutabel omregning av metan til CO2

Rasmus Lang-Ree Metoden som brukes for å omregne metan til CO2 har enorm betydning for klimabelastningen fra storfeproduksjon. En artikkel i det svenske fagblad…

To-trinns melkefôring av kalv

Rasmus Lang-Ree Mye melk de første 4 ukene etterfulgt av moderate melkemengder i 3-4 uker har i canadiske forsøk hatt positiv effekt på melkerproduksjonen. Konk…

Billigere sæd fra 1. juli

Rasmus Lang-Ree Som en følge av høye avlsverdier på NRF-oksene i vinter settes sædprisen for de fleste kategorier NRF-sæd ned med kr 10 pr. dose fra 1. juli. Le…

Justering av avlsmålet trer i kraft

Rasmus Lang-Ree Justeringen av avlsmålet som styret vedtok i januar trer i kraft fra slutten av uka. Les mer