Nyhetsarkiv

Norsk husdyrgjødsel kan gi millionar grøne kilowattimar

Rasmus Lang-Ree Norsk husdyrgjødsel kan gi millionar grøne kilowattimar Interessa for biogassproduksjon i landbruket er sterkt aukande. Høge energiprisar, i all…

Mye å hente på biogass

Rasmus Lang-Ree Mye å hente på biogass Regjeringen Stoltenberg satte i 2009 et mål om at 30 prosent av husdyrgjødsla skulle leveres til biogassanlegg i 2020. Nå…

Klimaanlegg med elektrisitet som bonus

Rasmus Lang-Ree Klimaanlegg med elektrisitet som bonus Selv om biogassanlegget kan produsere 60 kilowatt i timen insisterer far og sønn Toreli på at det først o…

Mestringsfølelse er nødvendig

Rasmus Lang-Ree Mestringsfølelse er nødvendig Prioritering, tilvalg, fravalg og klare mål. Det lå ikke i kortene at det var Else Renate Myren som skulle bli nes…

Buskap på mobil

Rasmus Lang-Ree Buskap på mobil Vi har gjort litt endringer på buskap.no på mobil, og håper flere benytter seg av denne kanalen til å finne fagstoff. På buskap.…

Det gode bondeliv i endring

Rasmus Lang-Ree Det gode bondeliv i endring Økologisk drift, arbeidsplass på gården til begge, voksent brukerpar, ku og kalv sammen og bygge etter ressursgrunnl…

Viktige detaljer i fjøset

Rasmus Lang-Ree Viktige detaljer i fjøset Fôrbrett og gangarealer er viktige detaljer vi må være oppmerksomme på for å tilfredsstille dyras behov. Mulighetene e…

Grovfôret bestemmer

Rasmus Lang-Ree Grovfôret bestemmer Grovfôrets fordøyelighet er avgjørende for valg av kraftfôr - velg billig hvis du kan, dyrt hvis du må. Litt forenklet sagt …

Har rundet 500 SenseHub-anlegg i Norge

Rasmus Lang-Ree Har rundet 500 SenseHub-anlegg i Norge I sommer oppgraderte Pål-Helge Haugse i Herøysundet aktivitetsmåleren sin, og gikk fra Heatime til SenseH…

Å bruke mye tid på dyra betaler seg

Rasmus Lang-Ree Å bruke mye tid på dyra betaler seg Selv i en travel hverdag prioriterer Frode Størseth stell og kos med dyra, og er sikker på at det er viktig …

Viktige detaljer i fjøset

Rasmus Lang-Ree Viktige detaljer i fjøset Fôrbrett og gangarealer er viktige detaljer vi må være oppmerksomme på for å tilfredsstille dyras behov. Mulighetene e…

Vanntilgang som indikator for velferd

Rasmus Lang-Ree Vanntilgang som indikator for velferd Tilgang til nok drikkevann av god kvalitet er en forutsetning for god dyrevelferd, helse og ytelse. Beskri…