Nyhetsarkiv

Dyrevernalliansen vurderer dyrevelferden i Norge

Rasmus Lang-Ree I rapporten "Verden beste dyrevelferd?" har Dyrevernalliansen sammenlignet dyrevelferden for storfe i Norge med andre land. Selv om båsfjøs på s…

Kostbar overproduksjon for EUs melkebønder

Rasmus Lang-Ree En fransk tenketank har beregnet hva det kostet å bli kvitt overskuddslagret av skummetmelkpulver. Foto: Jan Erik Kjær LMD-nyt melder at en fran…

Feedlot med 50 000 dyr

Rasmus Lang-Ree 50 000 kastrater og kviger på ett anlegg som eies av et selskap som årlig fôrer fram 1,2 millioner storfe er virkelig industriell husdyrproduksj…

Avlslesestoff til helga

Rasmus Lang-Ree Hvis du ikke alt har fått lest det er det mye aktuelt avlsstoff i Buskap nr. 4. Ofte stilte spørsmål om genotyping Viking Rød-oksene får norske …

Fem fordeler med automatisk fôring

Rasmus Lang-Ree LandbrugsAvisen i Danmark liste ri en artikkel opp fem fordeler med automatisk fôring. LandbrugsAvisens fem fordeler er mindre arbeid/bedre plan…

Forsøk med ku og kalv sammen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Dansk økobesetning med i forsøk på å finne løsninger for at ku og kalv kan gå sammen i lengre tid etter kalving. Anne og Gert Glob Larsen fortel…

Strategi for slåtten

Rasmus Lang-Ree Slåtten nærmer seg og spørsmålet er hva som er strategien din. Utsatt slåttetidspunkt øker tørrstoffavlinga, men gir dårligere kvalitet. Gjenvek…

Importoksene får norske indekser

Rasmus Lang-Ree Nå får Viking Rød-okser indekser og avlsverdier basert på Genos avlsverdiberegning. Tidligere har Viking Rød-oksene blitt presentert med indekse…

Rekordhøy semintilslutning

Rasmus Lang-Ree Semintilslutningen har passert 87 prosent og det er ny rekord. De siste årene har det vært økning i andelen som bruker semin. Geno peker på god …

Aktuelt om beite

Rasmus Lang-Ree Beite er ofte lønnsomt er en av artiklene om beite du kan lese i Buskap nr. 4 Foto: Rasmus Lang-Ree Beite er tenma i Buskap nr. 4 i år. Åse Flit…

Kyr ombord på verden første flytende fjøs

Rasmus Lang-Ree 33 kyr har tatt i bruk fjøset som er bygd på en flåte i Rotterdam. 13. mai tok de første kyrne i bruk det som omtales om det første flytende fjø…

Rapport ønsker kastrattillegg

Rasmus Lang-Ree AgriAnalyse foreslår i en rapport et kastrattillegg for å øke grovfôrandelen i ammekuproduksjon. Foto: Nortura mediebank I ammekuproduksjon er d…