Nyhetsarkiv

Avlsstrategi

Rasmus Lang-Ree Avlsstrategi Tidligere i denne artikkelserien har du kunnet lese om avlsframgang, innavl, avlsverdier og indekser, arvegrad, avlsmålet for NRF, …

Fra to til tre slåtter

Rasmus Lang-Ree Fra to til tre slåtter Jeg har snakket med tre bønder om deres erfaringer og grunner til å gå fra to til tre slåtter. Noe er ulikt, men mye er o…

Kua som toppidrettsutøver

Rasmus Lang-Ree Kua som toppidrettsutøver I toppidretten legges alt til rette for at utøveren skal oppnå -maksimale prestasjoner. Teamet rundt utøveren må bidra…

Interbullsammenligning av rødraser

Rasmus Lang-Ree Interbullsammenligning av rødraser Interbulls sammenligning av indekser mellom røde raser viser at NRF-oksene ligger i toppen for mjølk, jurhels…

Handler om å øke fotosyntesen

Rasmus Lang-Ree Handler om å øke fotosyntesen Målet med regenerativt landbruk er å forbedre og bygge opp jorda ved å øke fotosyntesen, biologisk mangfold og bin…

Godt grovfôr skal lønne seg

Rasmus Lang-Ree Godt grovfôr skal lønne seg Redusert proteininnhold i kraftfôret tilpasset innholdet i grovfôret vil spare kostnader uten at det går ut over mjø…

Sjukdom hos kalv

Rasmus Lang-Ree Sjukdom hos kalv I DVP for storfe er klinisk sjukdom hos kalver én av indikatorene som skal vurderes. Godt kalveoppdrett er en forutsetning for …

Varig endring i grovfôrproduksjon

Rasmus Lang-Ree Varig endring i grovfôrproduksjon Fokus på et fagområde over tid er som trening, det gjør litt vondt, men gir resultater. Ole Ivar Kjernlie driv…

Fôreffektiv klimaku

Rasmus Lang-Ree Fôreffektiv klimaku Gjennom forskningsprosjektene som Geno er i gang med legges grunnlaget for å kunne inkludere nye egenskaper i avlsarbeidet f…

Hente kunnskap for å ta ut marginene

Rasmus Lang-Ree Hente kunnskap for å ta ut marginene Brit-Ellen Rustand Bøhn er en av de første i landet som har tatt alle de fire modulene av Storfeskolen, og …

Gode resultater med norsk Y-sæd brukt mjølkeku

Rasmus Lang-Ree Gode resultater med norsk Y-sæd brukt mjølkeku To års bruk av Y-sæd fra en angus- og en charolaisokse dokumenterer gode resultater for kalvingsv…

Kvitter seg med kvigeoverskuddet

Rasmus Lang-Ree Kvitter seg med kvigeoverskuddet Det første Stian Roda tok tak i da han skulle optimalisere avlen i besetningen var å få bort kvigeoverskuddet o…