Nyhetsarkiv

Gjødsel tema i Geno-podden

Rasmus Lang-Ree Gjødsel tema i Geno-podden Med en prisvekst på 60 til 100 prosent er det mange som spør seg om gjødsla nå er så dyr at vi må knipe på mengden. M…

Kusignaler fra Skybar

Rasmus Lang-Ree Kusignaler fra Skybar Hva forteller kua? Hva skal prioriteres når målet er friske kyr som lever minst en laktasjon til? Herbjørn Follerås tar ve…

Praktisk bruk av kjøttfeokser på mjølkebruket

Rasmus Lang-Ree Praktisk bruk av kjøttfeokser på mjølkebruket Rådet fra Kristian Heggelund i Tyr er å bruke okser som er anbefalt til mjølkebruket. Å bruke kjøt…

Klimakua NRF – oppdatering fra metanprosjektet

Rasmus Lang-Ree Klimakua NRF - oppdatering fra metanprosjektet Så langt viser registreringene et gjennomsnitt på 400 gram metan pr. ku og dag. Variasjonen er st…

Besøk 10 melkebruk verden rundt

Rasmus Lang-Ree Besøk 10 melkebruk verden rundt Bli med Dairy Global og "besøk" 10 melkebruk verden rundt. Melkebrukene er i Frankrike, Sør-Afrika, Argentina, I…

DVP: Dialog mellom bonde og veterinær

Rasmus Lang-Ree DVP: Dialog mellom bonde og veterinær Først etter årsskiftet går startskuddet for veterinærbesøkene i Dyrevelferdsprogrammet (DVP). Buskap fikk …

Store muligheter med moderne genredigering

Rasmus Lang-Ree Store muligheter med moderne genredigering Genredigering med CRISPR kan gjøre avlsarbeidet raskere og mer presist, og kan styrke både bærekraft …

Seleksjonsdifferansen i NRF-avlen

Rasmus Lang-Ree Seleksjonsdifferansen i NRF-avlen Seleksjonsdifferansen er et mål for hvor sterkt vi selekterer i avlsopplegget vårt og har stor innvirkning på …

Genopodden: Forberedelser til kalving

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Forberedelser til kalving Tema i den nye podden er hva som skal forberedes før kalving i ammekufjøset. Gjester i Genopodden er ammek…

Oppgraderte båsfjøset og bygde nytt til kjøttproduksjon

Rasmus Lang-Ree Oppgraderte båsfjøset og bygde nytt til kjøttproduksjon Tor Arne Karterud vil fortsette melkeproduksjonen i båsfjøset. Med nytt fjøs som nå bruk…

Soyafri melk- og kjøttproduksjon i Finland

Rasmus Lang-Ree Soyafri melk- og kjøttproduksjon i Finland Finske melkeprodusenter har klart seg helt uten soya siden 2019. Samtidig er landbruket underlagt EU-…

Drifting av båsfjøs i påvente av ny generasjon

Rasmus Lang-Ree Drifting av båsfjøs i påvente av ny generasjon Management i båsfjøs er ikke noe det skrives så mye om. Hos Fossehagen samdrift leveres det 450 0…