Nyhetsarkiv

Melkebruket som holder liv i lokalsamfunnet

Rasmus Lang-Ree Hvis Fylkesmannen hadde fått viljen sin i 1995 hadde det ikke vært noen melkekyr igjen i Harangsfjorden i Nordland. Uten melkeproduksjon på Haug…

Fra genotypa kvige til genotypa ku

Rasmus Lang-Ree De første kvigene som ble genotypet har nå blitt kyr og flere av dem har fått døtre etter seg som også er genotypet. Disse døtrene vil helt fra …

Slik bygger du billig – en kakeoppskrift

Rasmus Lang-Ree «Det er mange veier til Rom» hadde kanskje vært en bedre overskrift, for hadde det vært så enkelt som å følge en bestemt kakeoppskrift, så hadde…

Bygger etappevis

Rasmus Lang-Ree Atle Huus Farstad har bygd ut i flere etapper, og nå har murene kommet opp for det som skal bli liggeavdeling for melkekua. Eldste delen av båsf…

Bygde på

Rasmus Lang-Ree Nytt mjølkekufjøs i forlengelsen av det gamle båsfjøset og kombinasjon av anbud og snekkere på timebasis ga løsdrift til gunstig pris. Gården Sk…

Bygde nytt

Rasmus Lang-Ree Når det gamle båsfjøset er for gammelt må det bygges nytt. Svanhild og Lars Kristian Kvernberg bygde til 30 melkekyr og har ikke angret på at de…

Brunst og brunsttegn på beite

Rasmus Lang-Ree Brunstegnene ute på beite er litt forskjellig fra når de er inne og da spesielt på bås. Alle dyr, også mennesker, har en intimsone rundt kroppen…

Kviga som glapp

Rasmus Lang-Ree Hva koster det å vente med inseminering av den store kviga til september, hun som kunne vært inseminert i juni? Les artikkelen fra Buskap 5/2021…

Genopodden: Fra bås til løsdrift for mindre fjøs

Rasmus Lang-Ree I denne episoden av Genopodden snakker vi om å tenke over hva dine ønsker og forretningsmål er når du skal legge om til løsdrift. Her får du god…

Utvikling i mjølkeegenskaper hos NRF

Rasmus Lang-Ree Genetisk framgang for mjølkeproduksjonsegenskapene hos NRF de siste 20 årene tilsvarer en økonomisk forbedring på nesten 400 000 kroner for en b…

10 på topp av genotypa hunndyr

Rasmus Lang-Ree Her følger liste over 10 på topp av genotypa hunndyr, basert på avlsverdier publisert 29. mai 2021. Her finner du listen

Styrke til å tåle motgang

Rasmus Lang-Ree Året 2020 legges til i historieboka med 15 prosent kalvetap og et tjuetalls jurbetennelser. Likevel klarte bonden å ta vare på egen helse og job…