Nyhetsarkiv

GS-prøver sendes nå til genotyping hver uke

Rasmus Lang-Ree Etter nyttår har det blitt sendt 1 000-2 000 GS-prøver hver andre uke fra Biobank til Neogen, laboratoriet vi bruker i Skottland. Fra februar st…

Storfeavl for bedre liv for både folk og fe

Rasmus Lang-Ree I debatten har antibiotikaresistens hos mennesker kommet frem som et viktig tema, når det gjelder muligheten for å behandle følgesykdommer av ko…

Antibiotikaresistens gir høyere dødstall i Italia

Fornavn Etternavn En kronikk i Aftenposten setter søkelys på betydningen antibiotikaresistens har for utfallet av coronapandemien. Erik Martiniussen, forfatter …

Tålmodig arbeid mot målet

Rasmus Lang-Ree Målet for Julie Gjerdingen og Kristian Kjenseth Lundteigener er å bli så bra som mulig på management og grovfôrdyrking og ha ei drift som er bær…

Kombinerer høy avdrått og seterdrift

Rasmus Lang-Ree Anders Bergseth har fokus på å utnytte de nære ressursene til matproduksjon. Les reportasjen om Anders Bergseth i Buskap nr. 2

Snart 100 000 genotypede NRF-dyr

Rasmus Lang-Ree Dyr nr. 100 000 vil få premie og fra 16. mars til 30. april er det 50 kr rabatt på genotyping av NRF-hunndyr. Geno anbefaler å genotype kvigene …

NRF-embryo i ­oksekatalogen på web

Rasmus Lang-Ree Oksekatalogen på web (oksekatalogen.geno.no) inneholder ikke lenger bare okser. Den gir nå også en oversikt over tilgjengelige embryo. Det er la…

Corona og landbruket internasjonalt

Rasmus Lang-Ree Også internasjonalt er pri 1 å opprettholde nasjonal matproduksjon under corona-pandemien. Kunytt utland følger coronapademiens effekter for int…

Ny chip gir enda ­bedre kvalitet på genotyperesultatet

Rasmus Lang-Ree Den nye chipen er skreddersydd av forskere i Geno for bruk på NRF. Etter grundige vurderinger har Geno bestemt seg for å skifte leverandør av SN…

NRF viktig for en av verdens største øko-melkprodusenter

Rasmus Lang-Ree Norsk Rødt fe har blitt en viktig del av økologisk melkeproduksjon i USA. - Den norske kua hjelper oss til å redusere kostnader, holde oss effek…

Usikre verdier for nærings­inn­hold i husdyrgjødsel

Rasmus Lang-Ree Vet vi egentlig hvilket næringsinnhold husdyrgjødsla vi disponerer inneholder? Bruk av standardverdier for næringsinnhold i gjødsla kan gi store…

Ernæringseksperter ber om økte grenser for mettet fett

Rasmus Lang-Ree 10 ernæringseksperter fra USA, Canada og USA oppfordrer amerikanskje myndigheter til å heve grensene for mettet fett i kostholdsanbefalingene. S…