Nyhetsarkiv

Hvordan få gode avlinger på rug/raigrasbeite?

Rasmus Lang-Ree Hvordan få gode avlinger på rug/raigrasbeite? Trigging av plantevekst, beiteopptak og kutrafikk helt fram til oktober er avgjørende for å utnytt…

Bruken av ulike sædtyper

Rasmus Lang-Ree Bruken av ulike sædtyper Utvikling av nye sædtyper har gitt oss enda flere valg. Kjønnsseparert sæd gir produsenten mulighet til å velge hvilket…

Bruk av varmesum

Rasmus Lang-Ree Bruk av varmesum Mange ønsker å bruke varmesum for å peile inn optimalt høstingstidspunkt. Buskap har bedt leverandørene Agrilogg, Nibio og Mimi…

Bruken av SpermVital øker internasjonalt

Rasmus Lang-Ree Bruken av SpermVital øker internasjonalt SpermVital-teknologien får stadig bedre fotfeste internasjonalt. Salget til de internasjonale kundene ø…

Rutiner, rutiner og ingenting på slump

Rasmus Lang-Ree Rutiner, rutiner og ingenting på slump Melkekvalitet er avgjørende for å få økonomi i melkeproduksjon. Håvard Skjellaughar ikke passert 40 år, m…

Melk og kjøtt avgjørende for FNs bærekraftsmål

Rasmus Lang-Ree Melk og kjøtt avgjørende for FNs bærekraftsmål FAO (FNs matvareorganisasjon) har nylig publisert en svært omfattende rapport* som bør få stor be…

Høy ytelse og lite kraftfôr

Rasmus Lang-Ree Høy ytelse og lite kraftfôr Godt grovfôr og kraftfôr tilpasset innholdet i grovfôret er god resept for høy ytelse og lavt kraftfôrforbruk. Buska…

Sikrere avlsverdier for kalvingsegenskapene

Rasmus Lang-Ree Sikrere avlsverdier for kalvingsegenskapene I april ble det innført endringer i avlsverdiberegningen for kalvingsegenskapene. Fra da av utnytter…

Vurdering av sår og skader i DVP

Rasmus Lang-Ree Vurdering av sår og skader i DVP Sår og hevelser er en av indikatorene som skal vurderes i DVP. Dette er en såkalt dyrebasert indikator, som bet…

Drivstoffeffektiv grasproduksjon

Rasmus Lang-Ree Drivstoffeffektiv grasproduksjon Det er mulig å redusere drivstofforbruket i grasproduksjonen med i størrelsesorden 20 prosent med enkle grep. K…

Et konsept for optimalisering av fôring og fôrproduksjon

Rasmus Lang-Ree Et konsept for optimalisering av fôring og fôrproduksjon Fokus på lavere klima- og miljøbelastning, høyere andel heimeavla fôr og lavere fôrkost…

Topp kvalitet kan koste for mye

Rasmus Lang-Ree Topp kvalitet kan koste for mye For Jørn Hallvar Eriksen koster det for mye både arbeid og penger å jakte den aller beste grovfôrkvaliteten. ørn…