Nyhetsarkiv

Det gode bondeliv i endring

Rasmus Lang-Ree Det gode bondeliv i endring Økologisk drift, arbeidsplass på gården til begge, voksent brukerpar, ku og kalv sammen og bygge etter ressursgrunnl…

Viktige detaljer i fjøset

Rasmus Lang-Ree Viktige detaljer i fjøset Fôrbrett og gangarealer er viktige detaljer vi må være oppmerksomme på for å tilfredsstille dyras behov. Mulighetene e…

Grovfôret bestemmer

Rasmus Lang-Ree Grovfôret bestemmer Grovfôrets fordøyelighet er avgjørende for valg av kraftfôr - velg billig hvis du kan, dyrt hvis du må. Litt forenklet sagt …

Har rundet 500 SenseHub-anlegg i Norge

Rasmus Lang-Ree Har rundet 500 SenseHub-anlegg i Norge I sommer oppgraderte Pål-Helge Haugse i Herøysundet aktivitetsmåleren sin, og gikk fra Heatime til SenseH…

Å bruke mye tid på dyra betaler seg

Rasmus Lang-Ree Å bruke mye tid på dyra betaler seg Selv i en travel hverdag prioriterer Frode Størseth stell og kos med dyra, og er sikker på at det er viktig …

Viktige detaljer i fjøset

Rasmus Lang-Ree Viktige detaljer i fjøset Fôrbrett og gangarealer er viktige detaljer vi må være oppmerksomme på for å tilfredsstille dyras behov. Mulighetene e…

Vanntilgang som indikator for velferd

Rasmus Lang-Ree Vanntilgang som indikator for velferd Tilgang til nok drikkevann av god kvalitet er en forutsetning for god dyrevelferd, helse og ytelse. Beskri…

Vestland Viser Vei

Rasmus Lang-Ree Vestland Viser Vei Med 650 båsfjøs med kvoter på 98 000 liter i snitt kan veien fram til 100 prosent løsdrift i Vestland fylke synes lang. Men m…

Genotyping – Hvordan påvirkes besetningen min?

Rasmus Lang-Ree Genotyping - Hvordan påvirkes besetningen min? Ved å genotype hunndyrene i besetningen din legger du grunnlaget for å planlegge framtidens avlsd…

Noe mer enn et A4-liv

Rasmus Lang-Ree Noe mer enn et A4-liv En arbeidsplass på gården var en viktig premiss for å gjenoppta mjølkeproduksjonen. Motivasjonen for å ta over gården i Hy…

Kalveisolat for økt avlsframgang

Rasmus Lang-Ree Kalveisolat for økt avlsframgang De nye kalveisolatene vil gjøre at oksene kan komme tidligere til Store Ree. Dermed kneppes generasjonsinterval…

Råmelk kan kurere diaré

Rasmus Lang-Ree Råmelk kan kurere diaré Vi vet at tilstrekkelig med råmelk av god kvalitet er helt avgjørende for å beskytte nyfødte kalver mot tarminfeksjoner.…