Nyhetsarkiv

Forsøk med ku og kalv sammen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Dansk økobesetning med i forsøk på å finne løsninger for at ku og kalv kan gå sammen i lengre tid etter kalving. Anne og Gert Glob Larsen fortel…

Strategi for slåtten

Rasmus Lang-Ree Slåtten nærmer seg og spørsmålet er hva som er strategien din. Utsatt slåttetidspunkt øker tørrstoffavlinga, men gir dårligere kvalitet. Gjenvek…

Importoksene får norske indekser

Rasmus Lang-Ree Nå får Viking Rød-okser indekser og avlsverdier basert på Genos avlsverdiberegning. Tidligere har Viking Rød-oksene blitt presentert med indekse…

Rekordhøy semintilslutning

Rasmus Lang-Ree Semintilslutningen har passert 87 prosent og det er ny rekord. De siste årene har det vært økning i andelen som bruker semin. Geno peker på god …

Aktuelt om beite

Rasmus Lang-Ree Beite er ofte lønnsomt er en av artiklene om beite du kan lese i Buskap nr. 4 Foto: Rasmus Lang-Ree Beite er tenma i Buskap nr. 4 i år. Åse Flit…

Kyr ombord på verden første flytende fjøs

Rasmus Lang-Ree 33 kyr har tatt i bruk fjøset som er bygd på en flåte i Rotterdam. 13. mai tok de første kyrne i bruk det som omtales om det første flytende fjø…

Rapport ønsker kastrattillegg

Rasmus Lang-Ree AgriAnalyse foreslår i en rapport et kastrattillegg for å øke grovfôrandelen i ammekuproduksjon. Foto: Nortura mediebank I ammekuproduksjon er d…

Halvparten kolla av eliteoksene

Rasmus Lang-Ree Av eliteoksene som skal brukes fra mai til oktober er 10 av 21 kollet og to er homozygot kollet. 12009 Maurstad er en av to homozygot kolla elit…

Øko-melka bryter 30-prosentgrensen i Danmark

Rasmus Lang-Ree Etter å ha ligget stabilt på 28 - 30 prosent av melkesalget, gjorde økomelka et byks i 2018. Foto: Tine Mediebank Salget av økologisk melk i Dan…

Dette får bonden for melka

Rasmus Lang-Ree Melkeprisen i Europa i mars på samme nivå som siste 12 måneder. Foto: Rasmus Lang-Ree LTO i Nederland i samarbeid med EDF (European Dairy Farmer…

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Rasmus Lang-Ree Her kommer en oversikt over de mest brukte NRF-oksene siste året (fra mai 2018 og ut april 2019). 11898 Engan som er mest brukte NRF-okse siste …

Test av skraperoboter

Rasmus Lang-Ree Går du med planer om å investere i skraperobot? Da bør du lese den FarmTest av skraperoboter fra Seges i Danmark. Seges har nylig offentliggjort…