Nyhetsarkiv

Tre melkebønder – Tre generasjoner –Tre foretak

Rasmus Lang-Ree Framsnakking og gode produksjonsresultater over tid gir flere generasjoner med mjølkebønder i Stardalen i Jølster. Les hele reportasjen fra Busk…

Mistet mange kalver på grunn av kryptosporidier

Rasmus Lang-Ree Erik Wedum har i perioder over mange år hatt diaréproblemer på kalvene forårsaket av kryptosporidier. Etter at Erik Wedum i 2002 lagde en uisole…

Ny teknologi inn i gammelt fjøs

Fornavn Etternavn Steig i Sør-Fron har både vært kongsgård og fostret en av Norges dronninger. De nye brukerne som tok over i sommer er opptatt av å forvalte gå…

Riktig bruk av SpermVital-sæd

Rasmus Lang-Ree SpermVital-sæd gjør tidspunktet for inseminasjon mer fleksibelt, men som ved bruk av konvensjonell sæd er riktig brunstobservasjon avgjørende fo…

Metan som egenskap i avlen?

Fornavn Etternavn Datainnsamling på metan fra NRF kyr er godt i gang. Nå kan forskningsarbeidet starte. Dagros har fått seg en ny vane. Når hun får lyst på litt…

Fra 11 på bås til 22 i løsdrift

Rasmus Lang-Ree Marie og Olav Ringheim doblet kutallet og halverte arbeidstiden. Gården rett utenfor Voss sentrum hadde et båsfjøs med plass til 11 kyr. Marie o…

Lønnsomt løsdriftsprosjekt

Rasmus Lang-Ree Med god kombinasjon av gammelt og nytt har Lage Hjelset i Molde fått et moderne robotfjøs til ei kvote på 250 000 liter til en fornuftig pris. D…

Riktig klauvskjæring gir god dyrevelferd og effektiv produksjon

Rasmus Lang-Ree Korrekt og regelmessig klauvskjæring forebygger klauvsjukdom og dårlig dyrevelferd. Ved beskjæring kan klauvsjukdommer oppdages og behandles før…

Utvikling av nye modeller for melkeegenskaper for NRF

Rasmus Lang-Ree Mer presise modeller for beregning av avlsverdi for de ulike -egenskapene i avlsmålet er viktig avlsframgang og konkurransekraft internasjonalt.…

Er ­kvigeoppdrettet tilpasset dagens NRF?

Rasmus Lang-Ree En feltundersøkelse viser at dagens fôringspraksis ikke tar ut kvigenes -genetiske potensial for tilvekst og produksjon. For norsk melkeproduksj…

Jubileumspod: NRF 85 år

Rasmus Lang-Ree 16. november er det 85 år siden NRF (Geno) og NRF-avlen ble grunnlagt. Vi har intervjuet styreleder Jan Ole Mellby og adm.dir. Kristin Malonæs i…

Ny Genopodd: Brunst og fruktbarhet

Rasmus Lang-Ree Ny episode av Genopodden er nå ute! Denne gang har vi besøk av veterinærene Knut Ingolf Dragset og Vilde Granne Kvale i studio. Dagens tema er b…