Nyhetsarkiv

X og Y er framtida

Rasmus Lang-Ree Planen er bruk av kjønnsseparert x- og y-sæd på to tredjedeler av besetningen. Jon Fjeldet i Gausdal forteller at han begynte å bruke kjønnssepa…

En liten revolusjon

Rasmus Lang-Ree Jon Terje Rying lånte seg noen geiter i 2016 for å få testet Nofence. Nå brukes det på kyrne for andre året, og han nøler ikke med å kalle innov…

Det bobler i gjødselkjelleren

Rasmus Lang-Ree 33-årige Jørgen Slettmo i Balsfjord i Troms var nesten ferdig med fjøsbygget til 11,1 millioner da han begynte å gruble på om han skulle endre h…

Gården utvikles gjennom generasjoner

Rasmus Lang-Ree 2004-modellen bygges om til 2020-modell. I 2004 ble det reist et nytt fjøs i forlengelsen av båsfjøser med 24 liggebåser, mjølkegrav og plass ti…

Nyutviklet stolpe løser korrosjonsproblemet

Rasmus Lang-Ree Fjøssystemer har i samarbeid med Wopas utviklet en -revolusjonerende stolpe som ikke trenger jording. Det har i vinter vært mye oppmerksomhet om…

Roboten tar drektighetskontrollen

Rasmus Lang-Ree Hos Anne Margrethe Kyllingstad og Martin Folkvord er den vanlige drektig-hetskontrollen nå erstattet av progesteronmålinger i melkeroboten. I fe…

Bygde nytt etter 150 år

Rasmus Lang-Ree Det gamle fjøset er 150 år og fortsatt i bruk selv om melkekua i mars i fjor flyttet inn i nybygg med melkerobot. Magnhild Søberg Lillebråten og…

Satser på REDX i kombinasjon med Charolais

Rasmus Lang-Ree Helge Ruud har tatt i bruk ny teknologi og nytta seg av mogelegheitene som REDX (kjønnseparert NRF- sæd) gir på mjølkebruket. Når han lukkast me…

Har kua god nok eteplass?

Rasmus Lang-Ree Kyr med naturlig eteatferd eter i en halvsirkel rundt seg. Både fôr-opptak og ytelse øker hvis eteplassen er optimal. Les mer om kuas eteplass i…

Salgssuksess for økomeieri

Rasmus Lang-Ree Rørosmeieriet opplever 20 prosent salgsvekst og ønsker mer lokal økomelk. Les mer om Rørosmeieriet (Buskap 4/2020 Os-bøndene Wenche Hoem og Stia…

Les om sædeksporten i Nationen

Rasmus Lang-Ree Nationen har en omfattende sak om eksport av gener fra norske husdyr. Les mer her

Ta kontroll på innvollssnylterne

Rasmus Lang-Ree Like sikkert som at gresset spirer når våren kommer, er vissheten om at mange av beitene her i landet inneholder parasitter som har overvintret …