Nyhetsarkiv

Svært godt kalvestell

Rasmus Lang-Ree Hjå Hermund Prestegård i Luster kommune har kalvane fri tilgang på bakterielt syrna mjølk fram til dei er om lag seks veker. Han legg svært godt…

Ett melkebruk produserer like mye som Norge

Rasmus Lang-Ree IFCN (International Farm Comparisom network) har offentliggjort en liste over de 10 største melkebrukene i verden. Melkebruk er nok litt misvise…

Line fikser maten

Rasmus Lang-Ree Line Elvsåshagen undersøker hvordan det vi spiser skader kloden og dyra våre. Finner vi nye løsninger før det er for sent? En serie i fem deler …

Melkerobotdata kan selektere for trøbbelfrie kyr

Rasmus Lang-Ree Ifølge forskning ved Wageningen University & Research i Nederland kan fluktuasjoner i melkeavdrått som registreres i roboten brukes til avls…

Øke marginene

Rasmus Lang-Ree Les hvordan økte marginer kan kompensere for bortfall av kvote. Helge Øksendal presenterer i Buskap nr. 8 i 2019 ulike alternativ for økte margi…

Tenar pengar på godt avlsarbeid

Rasmus Lang-Ree Godt avlsarbeid lønner seg i form av at det gir velfungerande og friske dyr. Ingrid Birgitte Holm og Tore Kristian Kristensen i Steinkjer legg s…

Les om BU-vinnere i Buskap

Rasmus Lang-Ree I 2019 ble det kåret 18 fylkesvinnere av BU-prisen. Buskap har hatt reportasje fra noen av dem. Se oversikt over alle fylkesvinnerne Les om Knut…

Fôrtilsetning skal minke metanutslipp med minst 30 prosent

Rasmus Lang-Ree En fôrtilsetning i hovedsak basert på hvitløk og sitrusekstrakter har vist lovende resultater i forsøk. Dairyherd.com viser i sin omtale til en …

Forskning på forlenget laktasjon

Rasmus Lang-Ree Økt livstidsytelse og positiv innvirkning på klimaavtrykk skaper interesse for å forlenge kyrnes laktasjon. Aarhus Universitet sammen med Seges …

EAT-dietten betyr nedlegging av norsk husdyrproduksjon

Rasmus Lang-Ree Rapport fra NMBU viser at EAT-dietten får voldsomme konsekvenser for norsk husdyrproduksjon. Se mer på nmbu.no pg last ned rapporten

Flere fjøs med metangassmålere

Rasmus Lang-Ree Klimaprosjektet "Avl for klimavennlig storfe" er over i fase 2 og det er nå installert fem nye GreedFeed-metanmålere. Fire av fjøsene er i Stein…

Hvordan står det til med innavlen på NRF?

Rasmus Lang-Ree Kontroll på innavlen er en vesentlig del av et bærekraftig avlsprogram. Innavl er uheldig av flere årsaker. Innavl gir mindre genetisk variasjon…