Nyhetsarkiv

Tenar pengar på godt avlsarbeid

Rasmus Lang-Ree Godt avlsarbeid lønner seg i form av at det gir velfungerande og friske dyr. Ingrid Birgitte Holm og Tore Kristian Kristensen i Steinkjer legg s…

Les om BU-vinnere i Buskap

Rasmus Lang-Ree I 2019 ble det kåret 18 fylkesvinnere av BU-prisen. Buskap har hatt reportasje fra noen av dem. Se oversikt over alle fylkesvinnerne Les om Knut…

Fôrtilsetning skal minke metanutslipp med minst 30 prosent

Rasmus Lang-Ree En fôrtilsetning i hovedsak basert på hvitløk og sitrusekstrakter har vist lovende resultater i forsøk. Dairyherd.com viser i sin omtale til en …

Forskning på forlenget laktasjon

Rasmus Lang-Ree Økt livstidsytelse og positiv innvirkning på klimaavtrykk skaper interesse for å forlenge kyrnes laktasjon. Aarhus Universitet sammen med Seges …

EAT-dietten betyr nedlegging av norsk husdyrproduksjon

Rasmus Lang-Ree Rapport fra NMBU viser at EAT-dietten får voldsomme konsekvenser for norsk husdyrproduksjon. Se mer på nmbu.no pg last ned rapporten

Flere fjøs med metangassmålere

Rasmus Lang-Ree Klimaprosjektet "Avl for klimavennlig storfe" er over i fase 2 og det er nå installert fem nye GreedFeed-metanmålere. Fire av fjøsene er i Stein…

Hvordan står det til med innavlen på NRF?

Rasmus Lang-Ree Kontroll på innavlen er en vesentlig del av et bærekraftig avlsprogram. Innavl er uheldig av flere årsaker. Innavl gir mindre genetisk variasjon…

1-minuttskyr

Rasmus Lang-Ree Målet er å ha så mange 1-minuttskyr som mulig. Ei ku bør ikke bruke mer enn ett minutt på å legge seg i liggebåsen. Ser du mange kyr som står i …

Nytt storfevirus funnet i USA

Rasmus Lang-Ree Et storfevirus opprinnelig funnet i Japan i 2003 er nå oppdaget i USA. Bovint kobuvirus er lite undersøkt og det er mangelfull kuinnskap om bety…

EU-prognose: Færre kyr og melk- og storfekjøttforbruket ned

Rasmus Lang-Ree I rapporten EU Agricultural Outlook for markets and income 2019 - 2030 kommer Komisjonen med side prognoser for de ulike landbrukssektorene. Noe…

Spill og lær om antibiotikaresistens

Rasmus Lang-Ree Et nytt dataspill skal lære spillerne om antibiotikaforbruk og resistens i storfenæringa. Det er forskningskommunikasjonsfirmaet Biofactor som h…

Storfeavl med høyteknologisk lab

Rasmus Lang-Ree Bioingeniøren har lagd reportasje fra Store Ree med Geno-ansatte Renate Veflingstad. Renate Veflingstad er bioingeniør og har nok en litt annen …