Nyhetsarkiv

Det lure med strø

Rasmus Lang-Ree Kan strø hemme bakterier? Er bruk av spesialstrø et effektivt tiltak for bedre jurhelsa? Disse spørsmålene dukker ofte opp i forbindelse med råd…

Fjøsbygging: Frivillig tvang

Rasmus Lang-Ree Hanne Øverby Ryen og Lars Oddvar Ryen var i en situasjon der tvingende nødvendig utskifting av gulv med Ribo-dekke ville utløse krav om løsdrift…

Seks av ti er bekymret for dyrevelferden

Rasmus Lang-Ree Undersøkelse gjennomført av SIFO viser at stadig flere av oss tenker på dyrevelferd og bærekraft når vi velger hva vi skal ha til middag. - De f…

Bygging:Ressursene på gården

Rasmus Lang-Ree Før ombygging, tilbygging eller nybygging er det viktig å foreta en kartlegging av gårdens ressurser. Klarer en å dra nytte av noen av de ressur…

Hva skjer med dyrevelferden på kalv?

Rasmus Lang-Ree Siden 2015 og fram til i dag har delindikator kalv i dyrevelferdsindikatoren (DVI) hatt en negativ utvikling Både tap av kalv og behandlinger på…

Okse i verdensklasse fra Trøndelag

Rasmus Lang-Ree Han var øverst på pallen i den offisielle rangeringen av okser av rød rase i USA før jul. NRF-oksen 11690 Roen, fostret opp i Rindal og nå sju å…

Hvorfor stemmer ikke alltid avlsverdien med det jeg ser?

Rasmus Lang-Ree Avlsverdien forteller om det genetiske potensialet til dyret, men biologiske effekter og miljøet rundt vil avgjøre hvor mye av dette som tas ut.…

Fulle fjøs og kyr som klør seg

Rasmus Lang-Ree At kyrne tør å stå på tre bein tyder på et stødig underlag, og at det er nok plass for naturlig atferd. Det er interessant å følge med på hvorda…

Genopodden: Kalvestell fra avvenning til kalving

Fornavn Etternavn «Det er bedre å bygge kalv enn å reparere ku» er noe av det du kan høre om i denne episoden av Genopodden der gjester er Knut Ove Hennum (TINE…

Gode beiter – hele sesongen

Rasmus Lang-Ree Beite utgjør en viktig ressurs på gården og et godt stelt beite bidrar med mange billige fôrenheter og god dyrevelferd. Hvordan kan du stelle de…

Storsatsing på alternative proteinkilder

Rasmus Lang-Ree Fredrikstad-selskapet Pronofa skal bli Norges hittil største industrielle satsing på nye bærekraftige proteiner til fôrproduksjon. Bygging av et…

Triatlonutøver avler for topp ytelse og holdbarhet med NRF

Rasmus Lang-Ree Den engelske melkebonden Ed Clements har samme mål for -besetningen som han har som triatlonutøver: topp ytelse kombinert med holdbarhet og effe…