Nyhetsarkiv

Jurslippsindeks under utvikling

Rasmus Lang-Ree Jurslippsindeks under utvikling Geno har satt i gang et prosjekt for å utvikle en jurslippindeks. Dette er krevende fordi det er vanskelig å fin…

Krysser med NRF for god helse og fruktbarhet

Rasmus Lang-Ree Krysser med NRF for god helse og fruktbarhet Brødrene Gobetti i Scandiano i Italia prioriterer helsei besetningen og er overbevist om at dette v…

God planlegging gir godt bygg

Rasmus Lang-Ree God planlegging gir godt bygg For alle trinnene i en utbyggingsprosess gjelder det å starte i god tid med planleggingen. Utbyggingsprosjekter på…

Kalvingsbinger i båsfjøs

Rasmus Lang-Ree Kalvingsbinger i båsfjøs Det er holdforskriften for storfe, samt veilederen for denne forskriften som legger føringene for hvordan kalvingsbinge…

Plansiloer blir kufjøs

Rasmus Lang-Ree Plansiloer blir kufjøs Brattlendt, nabogrense og bekk tett på fjøset gjorde at Lars Høvren måtte tenke kreativt da han skulle planlegge ombyggin…

Påbygg først – i-mek kommer senere

Rasmus Lang-Ree Påbygg først - i-mek kommer senere Torstein Rørstad har skrelt vekk kostnadene til i-mek. Fjøset skal bygges nå og så får teknikkinvesteringene …

Kalven krever luksusliv

Rasmus Lang-Ree Kalven krever luksusliv Bøndene forhandler med staten om levelige vilkår. Forhandlinger pågår kontinuerlig i din egen bedrift også! En misfornøy…

Genetiske sammenhenger mellom melk og andre egenskaper

Rasmus Lang-Ree Genetiske sammenhenger mellom melk og andre egenskaper Det er viktig å kjenne de genetiske sammenhengene mellom egenskapene vi avler for. Hvis i…

Gamalosten – kanskje verdas sunnaste ost

Rasmus Lang-Ree Gamalosten - kanskje verdas sunnaste ost I ei tid der mange er opptatt av kosthald og helse, finst det ein ost som få veit om og som glir rett i…

Genopodden: Framtidas jur hos NRF

Rasmus Lang-Ree Genopodden: Framtidas jur hos NRF I denne episoden av Genopodden snakker vi om framtidens juret på NRF-kua med Håvard Melbo Tajet og Hanna Retzi…

20 år med Inn på tunet

Rasmus Lang-Ree 20 år med Inn på tunet På gården Haugen i Austrheimsbygda får 30 skoleelever motivasjon og mestringsfølelse. En eller to dagers avbrekk fra skol…

Fra Klimaskeptiker til spydspissbonde

Rasmus Lang-Ree Fra Klimaskeptiker til spydspissbonde Klimaarbeid på egen gård gir nye innfallsvinkler til å oppnå bedre inntjening og være en av de få som har …