Nyhetsarkiv

Planlegger du et luftslott?

Rasmus Lang-Ree Planlegger du et luftslott? I altfor mange byggesaker brukes det mye penger på å planlegge et bygg som aldri blir bygd - fordi det viste seg å b…

God vomomsetjing sikrar høgt tørrstoff i mjølka

Rasmus Lang-Ree God vomomsetjing sikrar høgt tørrstoff i mjølka Det er to forhold vi kan påverke gjennom fôringa og som har betydning for næringsforsyninga til …

Mentorhjelp ga avlingsløft

Rasmus Lang-Ree Mentorhjelp ga avlingsløft Maren og Hans Olav Grini har mye å takke mentoren sin for. Han har delt verdifull erfaring om økologisk grovfôrproduk…

Risiko og lønsemd ved bruksutbygging

Rasmus Lang-Ree Risiko og lønsemd ved bruksutbygging Berre små endringar i føresetnadene i driftsplanen har stor innverknad på lønsemda ved bruksutbygging. I de…

Spennende med strandsvingel

Rasmus Lang-Ree Spennende med strandsvingel Matheas Amb har tro på at standsvingel er en robust art som tåler både våte og tørre år godt. Erfaringene etter å ha…

Rotasjonsbeiting, engfornying og talleharv

Rasmus Lang-Ree Rotasjonsbeiting, engfornying og talleharv Hva gjør en fôringsrådgiver som også driver egen besetning? Erik Brodshaug i Horten prøver å gjøre ti…

Avvenning av ammekalven

Rasmus Lang-Ree Avvenning av ammekalven Beitesesongen avsluttes og dyra skal sankes hjem. Det er tid for å starte avvenning av kalven. Hvordan gjennomføre dette…

Mjølkekyrne ut av fjøset når ammekyrne skal kalve

Rasmus Lang-Ree Mjølkekyrne ut av fjøset når ammekyrne skal kalve Robotfjøset fra 2019 er bygd med tanke på at mjølkekuavdelingen skal brukes både av ammekyr og…

Systematikk gir resultater i grovfôrdyrkinga

Rasmus Lang-Ree Systematikk gir resultater i grovfôrdyrkinga Svein Helge Høyvik har en plan han følger og er bevisst på å dyrke grovfôr som er tilpasset behovet…

Polen – mulighetenes marked

Rasmus Lang-Ree Polen - mulighetenes marked Polens melkeproduksjon er inne i en positiv utvikling, og utgjør et voksende marked for NRF-genetikk. Les mer fra Bu…

Hvorfor trenger besetningen en avlsplan?

Rasmus Lang-Ree Hvorfor trenger besetningen en avlsplan? Geno avlsplan hjelper deg å finne de gode kombinasjonene og øke avlsframgangen i egen besetning. Avlsmå…

Teamarbeid gir høg mjølkepris

Rasmus Lang-Ree Teamarbeid gir høg mjølkepris Fokus på fôreffektivitet og kraftfôrregimet over mange år har betalt seg. Det startet med at det ble satt inn kraf…