Nyhetsarkiv

Genopod om ku og kalv

Rasmus Lang-Ree Genopod om ku og kalv Denne episoden tar for seg et tema som har vært etterspurt; ku og kalv.  Cecilie Mejdell (Veterinærinstituttet) og Hanne A…

Jobber for å styrke jordhelsen

Rasmus Lang-Ree Jobber for å styrke jordhelsen -Det heter seg at du skal overdra gården i bedre stand enn da du overtok. Det kan bety så mangt. For meg handler …

Økt satsing på embryo som et effektivt avlstiltak

Rasmus Lang-Ree Økt satsing på embryo som et effektivt avlstiltak Geno har som mål 1 000 fødte oksekalver etter embryo pr. år. En stadig økende andel av aktuell…

Kuglede i Hallingdal

Rasmus Lang-Ree Kuglede i Hallingdal Eana ku, ku-TV, oksekatalog og egne kupermer i tillegg til kalv og kukos. Buskap møter tvillingene Lise og Anne på 12 og li…

Livsstil og bruk av utmarksressurser

Rasmus Lang-Ree Livsstil og bruk av utmarksressurser For styremedlem i Geno, Gunn Randi Finstad, dreier ukene på setra i Sølendalen seg om utnytting av utmarksr…

Ny Geno-pod: Dyrevelferds-programmet

Rasmus Lang-Ree Ny Geno-pod: Dyrevelferds-programmet I denne episoden av Genopodden har vi besøk av spesialveterinær Åse Margrethe Sogstad fra Animalia, som ska…

Jurslippsindeks under utvikling

Rasmus Lang-Ree Jurslippsindeks under utvikling Geno har satt i gang et prosjekt for å utvikle en jurslippindeks. Dette er krevende fordi det er vanskelig å fin…

Krysser med NRF for god helse og fruktbarhet

Rasmus Lang-Ree Krysser med NRF for god helse og fruktbarhet Brødrene Gobetti i Scandiano i Italia prioriterer helsei besetningen og er overbevist om at dette v…

God planlegging gir godt bygg

Rasmus Lang-Ree God planlegging gir godt bygg For alle trinnene i en utbyggingsprosess gjelder det å starte i god tid med planleggingen. Utbyggingsprosjekter på…

Kalvingsbinger i båsfjøs

Rasmus Lang-Ree Kalvingsbinger i båsfjøs Det er holdforskriften for storfe, samt veilederen for denne forskriften som legger føringene for hvordan kalvingsbinge…

Plansiloer blir kufjøs

Rasmus Lang-Ree Plansiloer blir kufjøs Brattlendt, nabogrense og bekk tett på fjøset gjorde at Lars Høvren måtte tenke kreativt da han skulle planlegge ombyggin…

Påbygg først – i-mek kommer senere

Rasmus Lang-Ree Påbygg først - i-mek kommer senere Torstein Rørstad har skrelt vekk kostnadene til i-mek. Fjøset skal bygges nå og så får teknikkinvesteringene …