Nyhetsarkiv

Melkerobot haler innpå

Rasmus Lang-Ree Nye tall fra Danmark viser at forskjellen i kostnader mellom robotmelking og andre melkessystemer blir stadig mindre. Mens det i Danmark for få …

Finland skal fase ut soya i dyrefôr innen 2025

Rasmus Lang-Ree Finland skal erstatte importert soya med andre vekster som dyrkes nasjonalt. Det er landbruksministeren i Finland Jari Leppä som krever stopp i …

Utprøving av soya-alternativer

Rasmus Lang-Ree Det er sterke ønske rom å begrense importen av soya til dyrefôr. Erter og åkerbønner er aktuelle alternativer som Nibio tester ut. Gjennom prosj…

Fokus på transport av drektige kyr i Danmark

Rasmus Lang-Ree I Danmark har organisasjonen Anima kjørt en kampanje mot ulovlig transport og slakting av høydrektige kyr og kviger. I Danmark er det forbudt å …

Verdenrekord i raking

Rasmus Lang-Ree Kuhn har satt verdensrekord i sammenraking av skår og rekorden lyder på 1889 dekar på åtte timer. Det er Maskinbladet som melder om rekorden som…

All importsæd må testes for Mykoplasma

Rasmus Lang-Ree Det er KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, som har vedtatt dette nye tilleggskravet ved import av stor…

Funnet 19 gener knyttet til fôreffektivitet

Rasmus Lang-Ree En studie ved University of Alberta i Canada har blant 20 000 gener med innvirkning på stoffomsetningen funnet 19 som synes å være assosiert med…

Geno-direktøren slutter

Rasmus Lang-Ree Etter 23 år som administrerende direktør i Geno slutter Sverre Bjørnstad. Fra nyttår begynner han som direktør i Innovasjon Norge region Innland…

Kostholdsråd: Trygt å spise fet ost, melk og helmelk

Rasmus Lang-Ree Australske Heart Foundation endrer rådene til friske mennesker: Fete melkeprodukter er like sunne som magre. ABC-nyheter skriver at inntil nylig…

Kan avle for lavere metanutslipp

Rasmus Lang-Ree Nok en undersøkelse viser at metanutslipp fra storfe er genetisk betinget og at det derfor kan selekteres for denne egenskapen. En engelsk under…

Lokalprodusert mat betyr mer i Norge enn i Danmark

Rasmus Lang-Ree En undersøkelse av forbrukerholdninger i Skandinavia viser klare forskjeller mellom landene. At maten er produsert nasjonal betyr mest i Sverige…

Vil beholde produksjonen av Jarlsbergosten i Norge

Rasmus Lang-Ree Ås Bondelag går i en uttalelse inn for at produksjonen av Jarlsbergost beholdes i Norge. Ås Bondelag peker på en rekke negative konsekvenser av …