Nyhetsarkiv

Karbonbinding i jord

Rasmus Lang-Ree Karbonbinding i jord vil være viktig for klimagassregnskapet i landbruket, men det trengs mer forskning for å finne ut hvor mye som er realistis…

Du kan klimaoptimere fôret ditt i NorFor

Rasmus Lang-Ree I følge LandbrugsAvisen i Danmark er det ikke urealistisk å få ned klimabelastningen med 10 - 15 prosent ved en bedre sammensetning av fôrrasjon…

Fordoblet avlsframgang for NRF

Rasmus Lang-Ree Håvard Melbo Tajet skriver om genetiske trender hos NRF i Buskap nr. 3. Håvard Melbo Tajet, som er avdelingssjef for FoU og implementering i Gen…

Hvor mange kviger trenger du?

Rasmus Lang-Ree Kvigeoppdrett er en stor kostnad i melkeproduksjonen og reduksjon i antallet som oppdrettes eller salg av kviger kan være god økonomi. Oppdrett …

Grasarealer viktigere enn du tror

Rasmus Lang-Ree Forskere mener verdien av utmarka blir undervurdert. Den vitenskaplige artikkelen Grassland - more important for ecosystem services than you mig…

Tegn på børbetennelse

Rasmus Lang-Ree Tidlig identifikasjon av kyr med børbetennelse er viktig for dyrevelferd og reduserte økonomiske tap. Atferdsendringer kan gi en tidlig indikasj…

Geno svarer på Tyr-utspill

Rasmus Lang-Ree Styreleder i Tyr Erling Gresseth angrep i et leserinnlegg i Nationen forslaget fra Geno om et klimatilskudd for slakt der NRF er mor. Den nyvalg…

Økt salg, men mindre produksjon av øko-mjølk

Rasmus Lang-Ree Omsetningen av økologisk mat økte i 2018, mens produksjonen av melk og storfekjøtt ble redusert. Fortsatt blir bare 58 prosent av produsert øko-…

Arla betaler for mer tid på beite

Rasmus Lang-Ree I Sverige får bønder som har lua lenger på beite enn loven krever mer betalt for melka. Arla i Sverige har et konsept de kaller sommermelk som b…

Livssyklusanalyser gir kyrne for mye klima-skyld

Rasmus Lang-Ree Livssyklusanalyser er mye benyttet for å analysere klimapåvirkning fra matproduksjon. Men er svarene som kommer til å stole på? (Kilde: Husdjur …

Slik bruker vinnerne av Grovfôrkampen rådgiveren

Rasmus Lang-Ree Stordal samdrift vant Grovfôrkampen 2018 gjør bevisste valg i grovfôrproduksjonen og har tett dialog med rådgiver. Les hvordan Stordal samdrift …

Lagde sin egen video om livet i fjøset

Rasmus Lang-Ree Røkteren Loella Orrell var lei av hvordan dyrevernaktivister framstilte svensk landbruk og lagde like godt sin egen film om hvordan det virkelig…