Nyhetsarkiv

Risikofaktorer for kudødelighet

Rasmus Lang-Ree En finsk undersøkelse har sett på fjøsets for kudødeligheten i 82 løsdriftsbesetninger. De fleste kyr som dør eller blir avlivet gjør det i star…

Avl sentralt i klimaavtalen

Rasmus Lang-Ree Avl er det første av tre tiltak som er nevnt under jordbrukets bidrag i intensjonsavtalen om klimagassutslipp som ble inngått i dag. I intensjon…

Velferdsmelk

Rasmus Lang-Ree Lederen for Mejeriforeningen i Danmark tror forbrukerne vil betale mer for melk fra rene kyr som har god plass i fjøset og som kommer ut på beit…

Pottetrening for kalver

Rasmus Lang-Ree Det forskes verden rundt på tiltak som kan redusere miljøbelastning fra storfeproduksjon. Av de mer kuriøse prosjekt er et i New Zealand der en …

Koksidiose på kalv kan gi store tap

Rasmus Lang-Ree Koksidiose forårsakes av en encellet parasitt som forårsaker diare. Koksidiene forårsaker ikke alltid sjukdom. Stort smittepress og kalver med s…

Mindre nedbygging matjord

Rasmus Lang-Ree Tall fra KOSTRA for 2018 forteller at nedbyggingen av dyrkajord var under jordvernmålet på 4 000 dekar. I 2018 ble det omdisponert 3 561 dekar d…

EU-forbrukerne opptatt av matens opprinnelse og pris

Rasmus Lang-Ree Over 27 000 deltakere fra alle 28 medlemsland i EFSA-spørreundersøkelsen gir mye informasjon om forbrukerpreferanser på matområdet. De viktigste…

Mest brukte NRF-okser siste 12 måneder

Rasmus Lang-Ree Tabellen viser antall inseminasjoner med de de mest brukte NRF-oksene og antallet med SV-sæd i perioden 1/6-2018 - 31/5-2019.

Kolletframgangen i USA har stoppet opp

Rasmus Lang-Ree Økningen i andelen kollete melkekyr ser ut til å ha toppet opp i USA. Det gjelder ikke bare Holstein, men også Jersey og Brown Swiss. Ifølge Cha…

Råd om kombinasjon øko-melk og robot

Fornavn Etternavn Jordbruksverket i Sverige har kommet med råd om hvordan en skal kombinere økologisk melkeproduksjon og melkerobot. Siden økologisk melkeproduk…

Ung dansk melkebonde selger melk og is direkte fra gården

Rasmus Lang-Ree Mette Mikkelsen driver melkeproduksjon sammen med sin far og selger melk og åtte varianter is i åtte varianter direkte til forbrukerne Les repor…

Stor eksport av kalver

Rasmus Lang-Ree Det er i EU en utstrakt transport av storfe over landegrensene, og statistikken forteller at fra årsskiftet til 4. mai ble 143 000 kalver ekspor…