Nyhetsarkiv

Økt salg, men mindre produksjon av øko-mjølk

Rasmus Lang-Ree Omsetningen av økologisk mat økte i 2018, mens produksjonen av melk og storfekjøtt ble redusert. Fortsatt blir bare 58 prosent av produsert øko-…

Arla betaler for mer tid på beite

Rasmus Lang-Ree I Sverige får bønder som har lua lenger på beite enn loven krever mer betalt for melka. Arla i Sverige har et konsept de kaller sommermelk som b…

Livssyklusanalyser gir kyrne for mye klima-skyld

Rasmus Lang-Ree Livssyklusanalyser er mye benyttet for å analysere klimapåvirkning fra matproduksjon. Men er svarene som kommer til å stole på? (Kilde: Husdjur …

Slik bruker vinnerne av Grovfôrkampen rådgiveren

Rasmus Lang-Ree Stordal samdrift vant Grovfôrkampen 2018 gjør bevisste valg i grovfôrproduksjonen og har tett dialog med rådgiver. Les hvordan Stordal samdrift …

Lagde sin egen video om livet i fjøset

Rasmus Lang-Ree Røkteren Loella Orrell var lei av hvordan dyrevernaktivister framstilte svensk landbruk og lagde like godt sin egen film om hvordan det virkelig…

Gjødseltips

Rasmus Lang-Ree Gjødsel var tema i Buskap nr. 2 - har du ikke alt lest det kan du lese det her. Møkk er ikke bare møkk - om viktigheten av gjødselanalyser Ny ut…

Buskap nr. 3 kommer neste uke

Rasmus Lang-Ree Buskap nr. 3 har gras som tema, men også mye annet interessant innhold. Buskap nr. 3 har har artikler om valg av grasbergingsutstyr, fornying av…

Kongress for europeiske melkebønder i Danmark

Rasmus Lang-Ree EDF (European Dairy Farmers) arrangerer sin årlig kongress i Kolding i Danmark 25. - 27. juni og vil gjerne ha norske deltakere. EDF er en organ…

Coop Sverige lanserer naturbeteskött

Rasmus Lang-Ree Fra april kan svenske forbrukere kjøpe storfekjøtt fra dyr som har beitet i utmark. I lanseringen legges det vekt på at dyr som beiter i utmark …

Råd om kalv

Rasmus Lang-Ree Les rådene fra husdjursagronom Sanna Soleskog om kalveoppdrett. Svenske Sanna Soleskog er levende opptatt av kalv. Hun oppfordrer til å se hele …

Forebygge klauvsjukdommer

Rasmus Lang-Ree Karl Burgi, opprinnelig sveitser men nå bosatt i USA, kom på et møte i Sverige med tips om forebyggende klauvhelsearbeid. Karl Burgi er opptatt …

Norsk ku-kalv-forskning på Kvægkongressen

Fornavn Etternavn Det er mye interesse i mange land for å finne praktiske løsninger for at ku og kalv kan være sammen. Julie Føske Johnsen fra Veterinærinstitut…