For Annonsører

Annonsering og medieplan

Annonsering Buskap utgis med 8 nummer i året. Annonsører er velkomne til å annonsere både i papirutgaven og her på web. 

Målgruppen er de vel 10 000 storfebøndene i Norge. I tillegg leses Buskap også av rådgivere, veterinærer og andre fagspesialister

Medieplan 2019 med annonsepriser og utgivelsesplan finner du her

Alle henvendelser som gjelder annonser i bladet rettes til: 

Adapt DA v/ Aksel H. Belsvik-Karlsen 

Vorpnesset Syd 5, 7256 Hemnskjela 

Tlf. 413 45 560– 911 99 886 

E-post:aksel@adapt-da.no

Webannonser

For webannonser: Kontakt Salgsfabrikken:

kikke@salgsfabrikken       +47 901 19 121