For Annonsører

Annonsering og medieplan

Annonsering Buskap utgis med 8 nummer i året. Annonsører er velkomne til å annonsere både i papirutgaven og her på web. 

Målgruppen er de vel 10 000 storfebøndene i Norge. I tillegg leses Buskap også av rådgivere, veterinærer og andre fagspesialister

Medieplan 2024 med annonsepriser og utgivelsesplan finner du HER

Alle henvendelser som gjelder annonser i bladet eller webben rettes til: 

Salgsfabrikken AS, Jernbanevegen 13, 2260 Kirkenær

+47 901 19 121

kikki@salgsfabrikken.no