Forskjellig

De 25 beste besetningene på holdbarhet

Buskap har i veldig mange år presentert de mest høytytende besetningene i landet. Det er ingen planer om å slutte med det, men vi har fått ønsker fra flere hold om en rangering som går på litt andre kriterier enn bare avdrått. Holdbarheten på kyrne får økende oppmerksomhet i melkeproduksjonen både internasjonalt og her hjemme. Økonomi, dyrevelferd, klima og næringas renomme er faktorer som forklarer den økende interessen for å legge til rette for at kyrne kan stå i produksjon lenger før de utrangeres.

Foto: Turi Nordengen

Vi synes derfor det er spennende å lansere en rangering av besetningene i landet med de mest holdbare kyrne. Holdbarhet er i denne sammenhengen definert som kg melk produsert ved utrangering. For å få et grunnlag for rangeringen der enkeltkyr ikke påvirker resultatet for mye har vi gjort et utplukk i Kukontrollen over livstidsproduksjonen for kyr som er utrangert i besetningene fra og med 2021 og fram til midt i mars i år. Det er kun kyr som har kalva og hatt minst ei veiing som teller med (ikke kviger eller kyr som slaktes rett etter 1. kalving). Vi har satt et krav om minst 20 utrangerte kyr i denne perioden for at besetningen skulle telle med. Vi presenterer i rangeringen gjennomsnittlig produsert kg melk for alle utrangerte kyr i perioden pluss årskutall og antall utrangerte kyr.

Vi har valgt kg melk som måleenhet fordi kg EKM ikke ligger beregnet på årsnivå per ku og fordi vi i denne sammenhengen ønsker å styre unna problematikken med avvikene fettanalyser.

Nummer

Navn

Postnr

Poststed

Antall årskyr

Antall utrangerte

Gjennomsnittlig produksjon ved utrangering (kg melk)

1

Anders Bakke Klemoen

2880

NORD-TORPA

50,7

29

43512

2

Nedremyr Svein

3576

HOL

45,2

24

43004

3

Ugulen Olav

6873

MARIFJØRA

44,5

35

39063

4

Simonsen Svein Arne

9445

TOVIK

41,5

26

38652

5

Hafella Gård, Gjønnes Kari Haug

7320

FANNREM

43,7

32

38483

6

Vange Turid Haga

6893

VIK I SOGN

40,5

20

36587

7

Loktu Vegard Sørmo

7622

MARKABYGDA

43

28

36409

8

Wallinder Ken Thomas

7882

NORDLI

53,1

44

36241

9

Glåmen Jan Erik Aasbø, Jorunn Aasbø

6680

HALSANAUSTAN

97,7

38

36118

10

Gumdahl Olve, Svanhild Bakke

7327

SVORKMO

39,4

34

35953

11

Heinåli Brevik Melk DA

6320

ISFJORDEN

34,2

23

35719

12

Øvrebø Erik, Øvrebø Berit Merete

5561

BOKN

34,7

25

35154

13

Refsland Ivar

4463

UALAND

31,2

32

34878

14

Timpelen Ku

4354

VOLL

52

45

34856

15

Bergøy Odd

4160

FINNØY

24,4

22

34521

16

Gjelland Egil, Skjelbreid Ann-Elen

5640

EIKELANDSOSEN

29,6

27

34366

17

Øvsthus Arild

5710

SKULESTADMO

25,4

25

34313

18

Singstad Knut Johan

7200

KYRKSÆTERØRA

73,6

36

34161

19

Audun Vestbø Reilstad

4160

FINNØY

59,4

31

33441

20

Ranøien Nina Vangen, Ranøien Rune

7320

FANNREM

45,5

44

33342

21

Gjelland Gard DA, Lid Kjell Ove

5708

VOSS

41,5

45

33212

22

Lillebråten Marianne, Stein Inge Lillebråten

2672

SEL

37,2

38

33099

23

Klevebråten Dalen Øyvind

2943

ROGNE

43,9

32

33009

24

Olde Oddvar

5708

VOSS

40,8

39

32999

25

Finnset Gård

6472

EIKESDAL

28,8

34

32979