Mer å tjene på sommermelk

Liten melkeinngang om sommeren er kostbart for Tine og nå øker prisdifferensieringen.

Fra 1. januar øker prisdifferensieringen i basisprisen for å få opp melkeleveransene i månedene det leveres minst melk til meieriene. For perioden desember til mai øker trekket med opptil 10 øre pr liter, mens tillegget øker med opptil 15 øre i perioden juni til oktober i ­forhold til tidligere prisdifferensiering. I sone «Fjord og fjell» er mjølke­prisen nå 176 øre høyere pr. liter i august/­september enn i februar/mars. Tilsvarende tall for sone ­«Landet» er 128 øre pr liter. Det er kjent at mjølkevolumet må reduseres som følge av at Jarlsbergeksporten blir borte i 2020. I en situasjon med lavere volum er det enda viktigere å utnytte de marginene. Økt produksjon av sommermelk bør være et godt alternativ for mange.

Les mer i artikkel i Buskap nr. 6 og se hvor store utslag prisvariasjonene kan få på melkeinntekten