Bakterier i råmelka reduserer opptak av antistoffer

For å unngå at bakterier i råmelka ødelegger antistoffopptaket er det viktig med god hygiene fra utmelking til kalven får melka. 

Både bakterier i tarmen og bakterier i råmelka ødelegger for opptaket av viktige antistoffer og gjør kalven mer sårbar for infeksjoner. Hvis hygiene ved utmelking og håndtering av råmelka ikke er bra nok kan varmebehandling være et alternativ. Ved varmebehandling er det kritisk å ha kontroll på temperaturen.

Les mer på Seges