Eksepsjonell høy drektighetsprosent hos NRF-kyr

I forskningsprosjektet om forekomsten av subklinisk endometritt (symptomfri børbtennelse) har det blitt dokumentertsvært høy drektighetsprosent.

Av de 991 NRF-kyrne som inngikk i forsøket og som ble drektighetsundersøket var 65,9 prosent drektige etter første inseminasjon, noe som er svært høyt i internasjonal sammenheng. Resultatene ble presentert på den årlige ESDAR-kongressen og mange kommenterte den høye drektighetsprosenten hos NRF-kyrne. Dette ikke minst fordi subklinisk endometritt ble påvist hos 43,7 prosent av kyrne. I alt 122 besetninger i Trøndelag og Hedmark fylke og 14 inseminører bidro med prøvetaking i prosjektet.