Norge fortsatt i tet på lavt antibiotikaforbruk til husdyr

Den siste rapporten fra European Medicines Agency bekrefter Norges tetposisjon i lavt antibiotikaforbruk.

Den niende ESVAC-rapporten inneholder statistikk for bruk av antibiotika til dyr i 31 europeiske land. Hvis vi ser på forbruk til matproduserende dyr inkludert hest korrigert for biomasse (PFU - population correction unit) kommer Norge best ut av alle land, med kun 3,1 mg/PFU. Men bak dette tallet er fiskeoppdrett inkludert i beregningen av PFU. Dette gjør at vi kommer litt vel gunstig ut. men selv om vi tar bort PFU-bidraget fra oppdrettsfisk er det bare Island som passerer oss. Vi kan derfor fortsatt bruke rekordlavt antibiotikabruk i husdyrnæringen som et godt argument for norsk mat - og med solid dokumentasjon for påstanden.

Les hele rapporten her