Avvenn kalven ut fra kraftfôropptak

Kalven bør ete minst 1,5 kg kraftfôr ved avvenning er rådet fra Seges i Danmark.

Det er en fare for at kalver som står på høye melkemengder kan få en dropp i tilvekst etter avvenning. Derfor er det viktig med gradvis nedtrapping i melkemengder og ikke avvenne før kalven tar opp tilstrekkelige menger kraftfôr. Seges anbefaler avvenning over 2 - 3 uker. De anbefaler å gå ned til 2 liter to ganger om dagen fra dag 49 til 63 og 2 liter en gang om dagen fra dag 64 til 70. Tilveksten pr. dag i uken etter avvenning øker desto høyere kraftfôropptaket er uken før avvenning.  Avvennn først når kalven tar opp 1,5 kg kraftfôr.

Les mer på landbrugsinfo.dk