Jurkluter bør tørkes i tørketrommel

En amerikansk undersøkelse konkluderer med at tørking av jurkluter i tørketrommel er viktig for å holde bakterietallet nede

En undersøkelse ved University of Minnesota i USA undersøkte nyvaskede jurkluter for bakterier og så samtidig på sammenheng mellom bakterifunn på jurkluter og i speneprøver. Studien omfattet 67 besetninger i 10 delstater. Det ble funnet at Staphylokokk- og Streptokokklignende bakterier på jurklutene ga økt forekomst av jurinfeksjoner. Av de managementpraksisene rundt renhold av jurkluter som ble undersøkt, var bruk av tørketommel den eneste som klart reduserte risikoen for høyt bakterietall i jurklutene. Det anbefales derfor som rutine at jurkluter tørkes i tørketrommel etter vask.

Les sammendrag av artikkelen i Journal of Dairy Science