Kvigas vekt ved kalving viktig for ytelsen

Kviger som ved kalving veier 85 prosent av det de vil veie som utvokste vil yte optimalt i første laktasjon.

Kviger som ved kalving veier 85 prosent av det de vil veie som utvokste vil yte optimalt i første laktasjon. Dette kommer fram i en undersøkelse Seges i Danmark har gjort og som omfattet 6 100 kviger. Kviger som veide 85 prosent av utvokst vekt melket 1,3 kg EKM mer pr. dag de første 150 dagene av laktasjonen enn de som veide 82 prosent eller mindre. Det anbefales at kvigekalver fordobler vekten ved 56 dager og at de skal veie 55 prosent av utvokst vekst ved 14 måneder. Kilde: Kvæg 8/2019

Les om fôring av kviger etter inseminering (Buskap)