Økt embryoaktivitet i Europa

I 2018 ble det i Europa foretatt 23 397 embryoskyllinger og 154 986 embryoinnlegg.

Statistikken fra den europeiske embryoorganisasjonen omfatter 32 land og forteller om økt embryovirksomhet i 2018. Av de 154 986 embryoinnleggene kom 19 prosent av embryoene fra "prøverørsbefruktning" (OPU/IVF). Globalt blir det nå produsert mer embryo med OPU/IVF-teknologien (embryo hentes ut fra eggestokken, dyrkes og befruktes på laboratorium) enn med embryoskylling.Det blir også vanligere med avanserte teknologier som kjønnsbestemmelse og genomisk testing av embryo. I Sverige ble det i 2018 utført 641 embryoinnlegg. 

Kilde: Husdjur 10/2019

Les artikkelen Embryoproduksjon fra ku til kalv