Video om opplegg for ku og kalv sammen

Ellinglund Økologi i Danmark har lagd et opplegg der ku og kalv får gå lenger sammen.

Opplegget på Ellinggård er en kombinasjonsløsning der ku og kalv får gå sammen i 14 dager. Etter de 14 dagene går kalvene med ammetanter.

Les mer på maskinbladet.dk