Nytt redskap til vedlikehold av engarealer

En oppfinner i Danmark har utviklet en vertikalskjærer som skal gjøre graset sterkere samtidig som mer nitrogen bindes i jorda.

Foto: Maskinbladet

Les mer på maskinbladet.dk og se en videofilm om den nye oppfinnelsen