Russland importerer tusenvis av kviger

Russland ekspanderer egen melkeproduksjon for å kompensere for importforbudet. 

Etter invasjonen på Krim i 2014 har importen av melkeprodukter blitt rammet av importforbud som svar på USA og EUs forbud mot import av en rekke produkter fra Russland. For å møte innenlands etterspørsel investeres det nå i nye fjøs og det importeres tusenvis av kviger for å fylle disse fjøsene.

Les mer på milkbusiness.com