Gode resultater med SpermVital i Tyskland

Det tyske seminselskapet Masterrind har gjort et feltforsøk med positive resultater for SpermVital ved tidlig inseminasjon.

Masterrind gjennomførte feltforsøket i sommer og hensikten var å sammenligne SpermVital med ordinær sæd. Forsøket inkluderte fem gårder som alle brukte aktivitetsmåler. Til sammen 440 kyr og kviger ble inseminert og basert på Heatime aktivitetsmåler ble halvparten inseminert 12 timer før optimalt tidspunkt enten med SpermVital eller ordinær sæd. Resten ble inseminert til optimalt tidspunkt. Resultatene viser at SpermVital ga 8,3 prosent høyere ikke-omløpsprosent enn ordinær sæd. Det må understrekes at dette var et lite forsøk og at resultatene ikke er statistisk sikre. Tallene viser også at SpermVital ved tidlig inseminasjon ga høyere ikke-omløpsprosent enn både SpermVital og ordinær sæd brukt ved optimalt tidspunkt selv om dette heller ikke er statistisk sikkert.

Les mer på SpermVitals hjemmeside (engelsk tekst)

Hjemmesiden til Masterrind