42 700 Roundup-søksmål mot Bayer

Antallet søksmål mot Bayer for ugrasmidlet Roundup som er mistenkt for å forårsake lymfekraft har mer enn doblet seg på et kvartal.

Bayer kjøpte opp Monsanto i 2016 og fikk søksmål mot glyfosatmidlet Roundup med på kjøpet. Børsverdien til Bayer har blitt mer enn halvert i kjølvannet av alle søksmålene. I mai ble Bayer pålagt å betale en ersatning på 2 milliarder dollar (1) til et par som hevdet de hadde fått kreft på grunn av Roundup. Domemen ble anken og erstatningssummen satt ned til 87 millioner dollar.

Les mer på atl.nu