Større endringer neste 10 enn siste 70 år

Går det som landbruksøkonomen og professoren David Kohl tror må melkeprodusentene spenne på seg sikkerhetsselene for å henge i en utvikling i stadig større tempo.

Foto: iStock

Melkeproduksjonen står i følge David Kohl framfor enorme endringer. Han lister opp tre kritiske elementer som vil utfordre melkeprodusentene:

1) Teknologi - bioteknologi - automatisering - "big data"

2) Forbrukerpreferanser - forbrukerne endrer sine kjøpsvalg

3) Management - melkeprodusenten som vil lykkes må være over gjennomsnittet både i produksjonsmetoder og forretningsmanagement

Selv om det vil skje et kraftig strukturendringer, tror ikke Kohl det blir takk og farvel til de små melkebrukene. - Disse har ofte lave over-headkostnader, færre utfordringer med arbeidskraft og inntekter fra flere kilder, sier Kohl. Han mener også at den menneskelige faktoren vil bli enda viktigere i framtida enn den er nå.

Les mer på dairyherd.com