Ringormutbrudd påvirker kjøp av kalver til Geno

Åtte besetninger i Rogaland har fått påvist ringorm, og av hensyn til risiko for smittespredning vil ikke Geno kjøpe inn kalver fra Rogaland i tiden fram til nyttår.

Les mer på geno.no