Fire-«på-tråden»-om-REDX

Kjønnsseparert sæd gir muligheter og håp om kvige­kalver fra de aller beste kviger og kyr i besetningen.

Les mer på buskap.no (Buskap nr. 7)