Unike egenskaper i den norske melka?

Et forskerteam ved NMBU skal finne ut om avlsarbeidet på NRF kan ha påvirket innholdet og sammensetningen av ulike stoffer i melka.

Det er spesielt en studie fra Irland i 2016 som viste høyere innhold av immunkomponenter i melka fra NRF-kyr som er noe av bakgrunnen for prosjektet. Hvis NRF-melka inneholder mer stoffer som bidrar til motstandsdyktighet mot infeksjoner enn annen melk vil det være et nytt konkurransefortrinn.

Les mer på nmbu.no