Storfekjøttimporten i 2019

Til og med oktober ble det importert 10 270 tonn med storfekjøtt.

Importen av storfekjøtt til og med oktober i år er litt lavere enn importen for hele 2018 som var på 10 886 tonn. Ser vi tilbake til 2012 var importen på 17 886 tonn. Nesten 46 prosent av storfekjøttet som importeres kommer fra Tyskland. 7,4 prosent av storfekjøtt kommer fra Uruguay, mens MUL-landene Botswana og Namibia står for 29,4 prosent. Disse fire landene står da for 82,8 prosent av importen. Handelsstatistikken forteller ikke noe om det er kjøtt fra melkeraser, krysninger eller kjøttferaser som er importert. Det hadde være interessant å vite siden importert kjøtt fra kjøttferaser vil ha høyere klimagassutslipp enn kjøtt fra norske kombikyr og i mange tilfeller norske kjøttferaser. Spesielt storfekjøtt fra ekstensiver produksjoner i Afrika og Sør-Amerika har klimagassutslipp som langt overstiger norsk storfekjøttproduksjon. I tillegg kommer klimaavtrykk fra transporten til Norge.