EU-prognose: Færre kyr og melk- og storfekjøttforbruket ned

I rapporten EU Agricultural Outlook for markets and income 2019 – 2030 kommer Komisjonen med side prognoser for de ulike landbrukssektorene.

Noen smalebiter fra rapporten:

- Matvaremarkedet i EU vil bli drevet av sosiale krav til helse, miljø, klima og dyrevelferd 

- Etterspørselen etter økologisk mat vil øke (utfordringer knyttet il omlegging og etterspørsel etter andre miljøvennlige alternativer kan bremse veksten) '

- Veksten i produksjonen av vegetabilsk protein vil fortsette å øke (økte etterspørsel etter planteprotein og lokalt produsert protein både til fôr og konsum) 

- Mjølkeytelsen vil fortsette å stige og redusere antall melkekyr 

- Nedgangen i drikkemelk vil fortsette 

- Økt etterspørsel etter ost og smør 

- Kjøttforbruket vil synke med 1,1 kg pr. capita i 2020 

- Nedgangen i spesialisert storfekjøttproduksjon vil fortsette 

Les rapporten her