Storfeavl med høyteknologisk lab

Bioingeniøren har lagd reportasje fra Store Ree med Geno-ansatte Renate Veflingstad.

Renate Veflingstad er bioingeniør og har nok en litt annen type jobb enn de fleste bioingeniører. 

Les reportasjen fra bioingenioren.no