Spill og lær om antibiotikaresistens

Et nytt dataspill skal lære spillerne om antibiotikaforbruk og resistens i storfenæringa.

Det er forskningskommunikasjonsfirmaet Biofactor som har utviklet dataspillet som handler om å lage vaksiner som kan forebygge antibiotikaresistens hos kyr. Spilleren inntar rollen som vaksineutvikler og spillet starter på en gård der spilleren blir konfrontert med syke dyr.

Les mer hos maskinbladet.dk