Flere fjøs med metangassmålere

Klimaprosjektet "Avl for klimavennlig storfe" er over i fase 2 og det er nå installert fem nye GreedFeed-metanmålere. Fire av fjøsene er i Steinkjerområdet og det siste er Senter for husdyrforsøk på Ås (NMBU).

Les mer på geno.no