Hvordan står det til med innavlen på NRF?

Kontroll på innavlen er en vesentlig del av et bærekraftig avlsprogram.

Innavl er uheldig av flere årsaker. Innavl gir mindre genetisk variasjon, redusert livskraft og overlevelse og produksjonstap. I en artikkel i Buskap nr. 8/2019 forklarer avlssjef i Geno, Håvard Melbo Tajet, hvordan NRF styrer unna innavl både på besetningsnivå og populasjonsnivå. Konklusjonen er at innavlen i NRF ligger godt innenfor internasjonale bærekraftsanbefalinger, men det betyr ikke at det ikke er utfordringer.

Les artikkelen Innavl på NRF og endring av strategien med GS