Nytt storfevirus funnet i USA

Et storfevirus opprinnelig funnet i Japan i 2003 er nå oppdaget i USA.

Bovint kobuvirus er lite undersøkt og det er mangelfull kuinnskap om betydningen for storfehelsen. Det tilhører samme virusfamilien som forårsaker polio hos mennesker. På storfe har det blitt påvist i gjødselprøver fra dyr med diare og forskere mener det kan være årsak til kalvediare.

Les mer på feedstuffs.com