Ny Buskap-web

Buskap har fått sitt eget nettsted, og nå kan du lese bladet – og andre nyheter – på alle plattformer.

Buskap har lenge vært publisert digitalt, men det har dessverre vært en løsning med svært dårlige søkemuligheter. Nå blir søkemulighetene bedre og bladet blir tilrettelagt for digital publisering. 

Det betyr at det skal fungere like godt enten du bruker pc, mobiltelefon eller nettbrett. Foreløpig er det utgavene tilbake til nummer 1 i 2016 som er tilrettelagt. Eldre utgaver kan også leses som pdf, men de er ikke søkbare. 

Buskap får nå også muligheter til å publisere nyhetssaker og utvide sakene som har stått på trykk med for eksempel lenker til relevant fagstoff og flere bilder. Tine satser på nanolearning for faglig oppdatering og læring, og dette vil etter hvert også bli publisert på Buskap-webben. Det vil etter hvert bli mulig å abonnere på et ukentlig nyhetsbrev med oversikt over saker som er lagt ut på Buskap-webben siste uke. 

Vi håper buskap.no skal bli en nyttig fagdatabase for oppdatering, kunnskap og kompetanseutvikling for storfebonden og andre som arbeider innen storfesektoren.