Nanolæring – «Fast food» for grovfôrdyrkere

I regi av Grovfôr 2020 har det blitt produsert mange korte læringssekvenser som skal gi gode tips for god og lønnsom grovfôrproduksjon. Disse sekvensene skal enkelt kunne åpnes på din PC eller smarttelefon.

Mange sekvenser vil kun ha tekst og illustrative bilder, men vi har også vært ute på gården og filmet både gode aktører som har deltatt i Grovfôr 2020, eller en eller flere av våre dyktige rådgivere som er ute i felten. Nanolæring – i betydningen korte e-læringssekvenser er rett og slett korte uavhengige snutter som skal gi god og nyttig input for deg som grovfôrprodsent. Målet har vært å få raske, praktiske svar på relativt enkle spørsmål. Tips, råd, rene bruksanvisninger, rutiner og erfaringer vi har plukket opp fra våre rådgivere eller dyktige praktikere. Gjennom hele våren vil det bli lansert små informative tekster og videosnutter om god og lønnsom grovfôrproduksjon. Temaer knyttet til alt fra såing til ferdig servert grovfôr vil bli servert som «fast food» til deg som grovfôrdyrker. Buskap.no vil utover våren publisere en rekke slike faglige snutter lagd i regi av Grovfôr 2020. Vi håper «Fast food» for grovfôrdyrkere vil falle i smak!